Rēzekne

 • Aleksandrs Bartaševičs
  Aleksandrs Bartaševičs
  Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs, Partijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Kristīne Kokoreviča
  Rēzeknes domes deputāte
 • Lidija Ostapceva
  Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos
 • Aleksejs Stecs
  Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Vladimirs Bogdanovs
  Rēzeknes domes deputāts
 • Aleksandrs Irišins
  Rēzeknes domes deputāts
 • Olga Strode
  Rēzeknes domes deputāte
 • Aleksejs Grehovs
  Rēzeknes domes deputāts