Krāslavas novads

  • Aivars Krūmiņš
    Krāslavas novada pašvaldības deputāts
  • Raitis Azins
    Dagdas novada pašvaldības deputāts
  • Raimonds Kalvišs
    Krāslavas novada pašvaldības deputāts