Augšdaugavas novads

  • Viktors Jasinjāvičs
    Augšdaugavas novada pašvaldības deputāts
  • Deniss Sarafaņuks
    Augšdaugavas novada pašvaldības deputāts
  • Viktors Jasiņavičs
    Ilūkstes novada pašvaldības deputāts