Zemgale

  • Andrejs Eihvalds
    Jelgavas pilsētas domes deputāts
  • Irina Dolgova
    Jelgavas novada pašvaldības deputāts
  • Andrejs Gavrilovs
    Jēkabpils novada pašvaldības deputāts