Zemgale

  • Zenta Tretjaka
    Jelgavas pilsētas domes deputāte
  • Irina Dolgova
    Jelgavas novada pašvaldības deputāts
  • Andrejs Gavrilovs
    Jēkabpils novada pašvaldības deputāts