Liepāja

  • Helēna Geriloviča
    Liepājas domes deputāte
  • Ludmila Rjazanova
    Liepājas domes deputāte