Ministru kabineta lēmums ar mērķi samazināt Covid-19 izplatību, ierobežot aktivitātes interešu izglītības jomā – klubos, sporta klubos un citur, noved pie tā, ka skolotāji un treneri var palikt bez iztikas līdzekļiem. Uzņēmēji, kas strādā interešu izglītības jomā, no šī trieciena var arī neatgūties. «Saskaņa» iesniedza izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par uzdevumu Ministru kabinetam – sniegt atbalstu  strādājošajiem un uzņēmējiem izglītības nozarē.
“Pavasarī, kad valdība arī pieņēma lēmumus, lai stingri ierobežotu kontaktus, uzņēmējdarbību un sabiedrisko aktivitāti, Covid-19 pandēmijas dēļ bija spēkā ārkārtējā situācija. Pati ārkārtas režīma “ieslēgšana” automātiski iedarbināja sociālās aizsardzības mehānismus – pabalstu izmaksu par dīkstāvi un tā tālāk. Apstākļos, kad ārkārtas situācijas nav, bet aktivitātes interešu izglītības jomā faktiski ir aizliegtas, vairs nav runas par dīkstāves pabalstu izmaksu! Pedagogi un treneri paliek bez iztikas līdzekļiem, dodoties neapmaksātos atvaļinājumos, turklāt perspektīva ir vispār palikt bez darba. Interešu izglītības biznesam nav tādu rezervju, lai maksātu darbiniekiem par dīkstāves mēnešiem, un šis uzņēmējdarbības veids, iespējams, var arī neizdzīvot!” saka Saeimas deputāte no “Saskaņas” frakcijas Regīna Ločmele. “Tāpēc mēs vēršamies pie Ministru kabineta ar prasību steidzami iedarbināt kompensāciju mehānismus, kas interešu izglītībā strādājošos un uzņēmējus atbalstītu epidemioloģiskās dīkstāves mēnešos. Mēs aicinām valdību izstrādāt šādus kompensācijas mehānismus arī citās jomās strādājošajiem, kuri, ja pasliktinās epidemioloģiskā situācija, var palikt bez ienākumiem.”