Atbilstīgi Kriminālprocesa likumam, tiesībsargājošām instancēm ir pienākums vērtēt drošības līdzekļa piemērošanu saistībā ar cilvēktiesību normām. Personai piemērojams tāds drošības līdzeklis, kas pēc iespējas mazāk aizskar personas pamattiesības un ir samērīgs.
 
Mēs uzskatām, ka Saeimas deputātam Jānim Ādamsonam piemērotais drošības līdzeklis ir nesamērīgs, tas pārkāpj viņa tiesības uz pienācīgu veselības aprūpi. Mums ir zināms, ka J.Ādamsonam pēdējā laikā veiktas vairākas smagas operācijas un speciālas terapijas, un vairākas operācijas bija plānotas tuvākajā laikā. Apcietinājuma apstākļos, nenodrošinot regulāru un rūpīgu medicīnisko palīdzību, var tikt apdraudēta J.Ādamsona dzīvība.
 
Latvija daudzkārt deklarējusi, ka ir demokrātiska valsts, kur tiek ievērotas cilvēka tiesības, tostarp, tiesības uz taisnīgu tiesu. Nav pieļaujams, ka izmeklēšanas darbības un drošības līdzeklis personai, pret kuru celtas apsūdzības, tiek izvēlēts kā iebiedēšanas vai iepriekšējas sodīšanas paņēmiens. Tad mēs līdzinātos valstīm, kur ieslodzītajiem nav pieejama pilna apjoma medicīniskā palīdzība, un šādu rīcību mūsu valsts vienmēr ir nosodījusi.
 
Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde, ņemot vērā J.Ādamsona veselības stāvokli, kas prasa pastāvīgu ārsta uzraudzību, aicina piemērot viņam ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus.
 
Mēs ticam, ka J.Ādamsons pierādīs, ka viņam izvirzītās apsūdzības ir nepamatotas. Sagaidām, ka tas notiks taisnīgā tiesā, nevis apdraudot viņa veselību un dzīvību.