Latvijā viena no neaizsargātākajām grupām ir vientuļās mātes un vientuļie tēvi, kas audzina un uztur vienu vai vairākus bērnus.

Šokējoši straujais energoresursu cenu kāpums atstāja iznīcinošu ietekmi uz Latvijas mājsaimniecību finansēm. Degvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas cenu pieaugums sekmējis loģistikas un ražošanas izmaksu palielinājumu un gala rezultātā – cenu kāpumu arī pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem.

No pārtikas cenu pieauguma cieš visi, taču vienu grupu šeit gribas izcelt it īpaši – vientuļās mātes un vientuļie tēvi, kurus likteņa varā pametuši alimentu nemaksātāji un kuri ir spiesti paļauties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda sniegtajiem pabalstiem. Jūs zināt cik ir šādu vecāku Latvijā? 42 000! No kuriem nospiedoši lielākā daļa ir sievietes. Valsts sniegtais pabalsts viņām ir EUR 129 par vienu skolas vecuma bērnu.

Nākamgad minimālo mēnešalgu plānots palielināt līdz 700 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka mainīsies arī alimentu jeb uzturlīdzekļu minimālais apmērs. Bet izrādās, ka valsts sniegtais atbalsts paliks nemainīgs: tie paši 129 eiro mēnesī!

Kā skaidro Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Latvijā minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir atkarīgs no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un bērna vecuma:

  • bērniem līdz 7 gadiem – 25 % apmērā;
  • bērniem no 7 līdz 18 gadiem – 30 % apmērā.

No nākamā gada 1. janvāra minimālā mēnešalga Latvijā tiks paaugstināta no 620 līdz 700 eiro. Tas nozīmē, ka katra vecāka pienākums būs nodrošināt uzturlīdzekļus bērna uzturam vismaz šādā apmērā:

  • bērniem līdz 7 gadu vecumam – 175 eiro;
  • bērniem no 7 līdz 18 gadiem – 210 eiro.

Patlaban bērniem līdz septiņiem gadiem minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 155 eiro, pārējiem – 186 eiro.

Savukārt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamie līdzekļi nav piesaistīti minimālajai mēneša darba algai, un tas nozīmē, ka tiem bērniem, kuru vecāki nav apzinīgi un nepilda savus pienākumus, no Uzturlīdzekļu garantiju fonda arī turpmāk tiks izmaksāti līdzšinējā apmērā:

– no dzimšanas līdz 7 gadiem – 107,50 eiro mēnesī;

– no 7 līdz 18 gadiem, kā arī no 18 līdz 21 gada vecumam, ja bērns turpina iegūt pamata, vidējo, speciālo vai arodizglītību Latvijā – 129 eiro mēnesī.

Papildus tam ir jāatceras, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem, ja viņi gūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā.

Vai tiešām valdošā koalīcija domā, ka 129 EUR mēnesī ir pietiekama summa, lai uzturētu skolas vecuma bērnu??? Retorisks jautājums, atbildi uz kuru var saņemt ikviens pēc pārtikas veikala apmeklējuma. Šī summa ir steidzami jāpalielina jau nākamgad, atttiecīgi mainot budžeta pozīciju šajā jautājumā!

Tā uzskata sociāldemokrātiskā partija “SASKAŅA”.

Vai līdzīgās domās ir citas, Saeimā pārstāvētas, partijas?

Sekojam līdzi un – STRADĀJAM.

📷: Freepik