Pateicoties Satversmes tiesas spriedumam pēc Tiesībsarga un “Saskaņas” 13. Saeimas frakcijas deputātu prasību izskatīšanas, valstij tagad jāpārskata minimālo ienākumu sliekšņi katra gada 1. janvārī.

No 2024. gada 1. janvāra sociālās palīdzības minimālo sliekšņu aprēķinam tiks piemērota 2021. gada ienākumu mediāna – 685,78 eiro, un tas nozīmē, ka palielināsies arī minimālo ienākumu līmenis, kas mājsaimniecībai dod tiesības uz sociālo palīdzību.

Tātad, 2024. gadā:

  • GMI slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 137 eiro (iepriekš – 125 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro (iepriekš – 87,50 eiro);
  • trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (būs 343 eiro (iepriekš – 313 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 240 eiro (iepriekš – 219 eiro);
  • maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 549 eiro (iepriekš – 501 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 384 eiro (iepriekš – 351 eiro).

Pašvaldības sociālā palīdzība ietver divus pamata pabalstus: GMI pabalstu un mājokļa pabalstu. Šos pabalstus piešķir, vērtējot mājsaimniecības ienākumus un aprēķinot ar vienādu formulu visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no tā, kurā pašavaldībā mājsaimniecība saņem sociālo palīdzību.

GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalstu piešķir kā starpību starp GMI sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Šo pabalstu vai daļu no pabalsta var saņemt mājsaimniecība (arī vienas personas mājsaimniecība), kurai vispār nav ienākumu vai kopējie ienākumi ir ļoti mazi.

*Piemērs no portāla Latvija.LV: Mājsaimniecībā ir divi cilvēki. Ienākumi: viena invaliditātes pensija – 150 eiro. Mājsaimniecības GMI sliekšņu summa ir 233 eiro (137 eiro pirmajai personai + 96 eiro otrajai personai). GMI pabalsts: 233 eiro – 150 eiro = 83 eiro.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir vienāds visā valstī, un neviena pašvaldība to nedrīkst samazināt patvaļīgi!

Savukārt, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos, jo likums nosaka tikai maksimālo un minimālo maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ir gandarīta, ka Rīgas pašvaldība, uzklausot mūsu partijas kritiku, ir mainījusi galvaspilsētas saistošus noteikumus, nosakot no 2024. gada 1. janvāra tādu pašu ienākumu slieksni, kā Jūrmālā un Daugavpīlī, proti, MAKSIMĀLI IESPĒJAMO – 80% no mediānas, kas ir 549 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, pārējām personām mājsaimniecībā – 384 eiro.

Atgādināsim, ka iepriekš Rīga sevi apkaunoja ar maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni 70% no mediānas, kas bija par 10% mazāk, nekā Jūrmāla un Daugavpilī, uz ko “Saskaņa” norādīja viena no pirmajiem.

Sekojam līdzi, rūpējamies par cilvēkiem un – STRĀDĀJAM!