Programma

PAR PĀRMAIŅĀM, KAS DARĪS LATVIJU VIENOTĀKU UN SOCIĀLI TAISNĪGĀKU!

Tikai kopā Latvijas iedzīvotāji spēs panākt pārmaiņas un pārvarēt nopietnus izaicinājumus – jaunu cilvēku aizbraukšanu, ekonomisko atpalicību, nabadzību. Jāizbeidz etniskās sašķeltības, atstumšanas, naida kurināšanas un iekšējo ienaidnieku meklēšanas politika.

Īstenosim 3+3 ekonomikas attīstības plānu, nosakot stratēģiskās attīstības virzienus: bioekonomika, rūpniecība, tranzīts, IKT, medicīnas pakalpojumu eksports, savienotājpilsēta.

Par vienotu tautu.

 • Pakāpeniski veidosim bioloģiskās lauksaimniecības valsts zīmolu.
 • Nodrošināsim konkurētspējīgus dzelzceļa pārvadājumu tarifus un izsvērtas investīcijas dzelzceļa un ostu infrastruktūrā, realizēsim Rail Baltica projektu.
 • Veidosim augstākās izglītības eksporta centru.
 • Panāksim, ka gadā tiek sagatavoti 3000 IKT speciālistu, piesaistot ārvalstu studentus.
 • Veidosim jaunuzņēmumu ekosistēmu, nodrošināsim labvēlīgu regulāciju, arī fintech un kriptoaktīvu jomā.
 • Īstenosim plašu ēku atjaunošanu un energoefektivitātes programmu.
 • Izveidosim Nacionālo inovāciju sistēmu.
 • Izbeigsim OIK afēru, nodrošināsim kompetentu un tiesisku tajā iesaistīto personu atbildības izvērtējumu.

Veicināsim reģionu attīstību, veidojot 9 reģionus ap lielajām pilsētām, katram izstrādājot attīstības programmu.

 • Piesaistīsim ārvalstu investīcijas rūpniecībā, aktivizējot reģionālās SEZ.
 • 80% no degvielas akcīzes nodokļa ieņēmumiem novirzīsim autoceļu fondam.
 • Integrēsim pilsētu un starppilsētu sabiedrisko transportu un pasažieru vilcienu vienotā sistēmā.
 • Nodrošināsim Daugavpils reģionālās lidostas atjaunošanu.
 • Izveidosim apvienotas valsts un pašvaldību vienas pieturas aģentūras.

Iestāsimies par atbildīgu un sociāli taisnīgu fiskālo politiku.

 • Atbrīvosim minimālo algu no nodokļiem.
 • Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu.
 • Radīsim labvēlīgu režīmu mazajiem uzņēmumiem.

Par lielākām pensijām.

Iestāsimies par principu, ka adekvātas pensijas ir valsts morālais pamats, bet dzimstības pieaugums – tās pastāvēšanas nosacījums.

 • Iestāsimies par paaudžu solidaritātes elementiem un būtiski palielināsim pensijas.
 • Indeksēsim pensijas, kompensējot dzīves dārdzības pieaugumu.
 • Ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un visās skolās līdz 12. klasei.
 • Piešķirsim lielākus pabalstus otrā bērna piedzimšanas veicināšanai.
 • Ieviesīsim bezmaksas sabiedrisko starppilsētu transportu pensionāriem un skolēniem līdz 12. klasei.

Iestāsimies par mūsdienu izglītības saturu un vidi, kuras centrā ir bērns. Palielināsim izglītības finansējumu ilgtermiņā līdz 6% no IKP.

 • Izvērtēsim un pārskatīsim iepriekšējo valdību nesagatavotās reformas.
 • Ieviesīsim trilingvālu izglītību. Visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtautību skolēni – dzimto valodu, un vienu vai divas svešvalodas.
 • Īstenosim jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba samaksu.
 • Skolām – lielāku atbildību un autonomiju.
 • Augstskolām noteiksim starptautiskās konkurētspējas, eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.
 • Profesionālajā izglītībā veicināsim darba vidē balstītas mācības.

Palielināsim veselības aprūpes finansējumu ilgtermiņā līdz 7% no IKP.Par pieejamu veselības aprūpi.

 • Izveidosim iedzīvotājiem un mediķiem saprotamu veselības aprūpes sistēmu, kas noteiks valsts, pašvaldību un iedzīvotāju tiesības un pienākumus.
 • Nodrošināsim visu resursu, tostarp cilvēkresursu, racionālu izmantošanu un atjaunošanu.
 • Samazināsim rindas uz veselības pakalpojumiem, uzlabosim reālu pieejamību speciālistiem.
 • Samazināsim pacientu iemaksas, paplašināsim kompensējamo medikamentu pieejamību.
 • Novērsīsim medikamentu nepamatotu sadārdzinājumu, atbalstot pašvaldības municipālo aptieku izveidē.

Latvija ir aktīva un uzticama Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Iestājamies par ārlietu politiku, kuras virsmērķis ir celt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Veidosim labas, savstarpējā cieņā balstītas attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm. Īpašu uzmanību veltīsim attiecību veidošanai ar Ķīnu.

Modernizēsim bruņotos spēkus, esošā finansējuma ietvaros nosakot kiberdrošību un speciālo operāciju spēkus par prioritāti.

 • Stiprināsim Latvijas iedzīvotāju vispārējo un valsts robežu drošību.
 • Nodrošināsim uz sadarbību ar sabiedrību vērstu policijas darbu.
 • Stiprināsim sociālo garantiju sistēmu aizsardzības un iekšlietu jomās dienējošajiem, iekļausim tajā pašvaldības policistus.

Visas nepieciešamās pārmaiņas veiksim ar sapratni, atbalstu un sadarbībā ar tiem, kurus skar šīs reformas!