Programma

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” programma 14.Saeimas vēlēšanām

Satricinājumi, ar kuriem mūsu valsts ir saskārusies pēdējos gados – Covid-19 pandēmija, ģeopolitiskie apdraudējumi, enerģētikas krīze – ir parādījuši Latvijas varas vājumu. Strauji pieaugošs ārējais parāds un ienākumu nevienlīdzība, baiļu un agresijas palielināšanās sabiedrībā, sabiedrības neuzticēšanās varas iestādēm. Tas viss prasa tūlītēju izlēmīgu rīcību: Latvijai ir nepieciešams restarts!

Tautas pārstāvji, nevis partiju ielikteņi

Latvijas Republikas Valsts prezidents ir jāievēlē tautas balsojumā.

 • Jāmaina  pašreizējā  partiju sarakstu  vēlēšanu sistēma uz mažoritāru sistēmu vienmandātu vēlēšanu apgabalos ar iespēju  atsaukt visu līmeņu deputātus, kuri zaudējuši savu vēlētāju uzticēšanos.
 • Būtiski jāatvieglo  referendumu rīkošanas procedūru. Iespēja rīkot referendumus jāattiecina arī uz pašvaldību līmeni.
 • Jāpiešķir Latvijas nepilsoņiem tiesības no 2025. gada balsot pašvaldību vēlēšanās vienlīdzīgi ar ES valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā.
 • Vidējā termiņā jāievieš augstākajiem drošības standartiem atbilstīga elektroniska balsošanas sistēma.

Latvija – sociāli orientēta valsts

Latvijai ir jāsāk pāreja uz sociāli orientētu tirgus ekonomiku. Valsts loma makroekonomikas līmenī ir jāpalielina, lai veicinātu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājību.
Latvijas tautsaimniecības attīstībai jābalstās uz trim galvenajiem principiem:

 • pragmatisms;
 • nacionālo interešu prioritāte;
 • inovatīvu tautsaimniecības nozaru attīstība.

Latvijai jāatgriežas pie valsts regulējuma principiem stratēģiski svarīgām tautsaimniecības nozarēm. Ir jāizveido tāds enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu.
Mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai  maksimāli jāatvieglo nodokļu  administrēšana, izmantojot  digitalizācijas procesu, jāuzlabo komunikācijas kvalitāti un ātrumu starp uzņēmēju un valsts institūcijām.

Ekonomiskie ieguvumi vairākumam

Jebkuras valsts svarīga funkcija ir nodrošināt pareizu un taisnīgu līdzekļu pārdali. Pašlaik,  krīzes apstākļos valsts netiek galā ar saviem pienākumiem.

Plaši un elastīgi jāizmanto  fiskālās politikas iespējas:

 • īstermiņa vai ilgtermiņa nodokļu samazināšana dažādām preču un pakalpojumu kategorijām gan patērētājiem, gan ražotājiem;
 • valsts cenu regulējums daļai preču un pakalpojumu;
 • palīdzība noteiktām iedzīvotāju kategorijām, piešķirot vienreizējus pabalstus.

Valdības atbalsts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām palīdzēs atjaunot ekonomiku, mazinās sociālo plaisu un spriedzi sabiedrībā.

Cilvēku potenciāls ir Latvijas galvenā bagātība

Līdzās taisnīgam ienākumu sadalījumam labklājības un dzīves kvalitātes noteicošās iezīmes ir paredzamais dzīves ilgums un izglītības līmenis.

Pārvarot koronavīrusa pandēmijas sekas, īpaša nozīme ir rūpēm par veselības aprūpes sistēmu:

 • jāpalielina valsts finansējums medicīnai;
 • jāuzlabo iedzīvotāju veselības profilakse, nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar papildu personālu;
 • jāatjauno medicīniskā personāla sagatavošana specializētās medicīnas skolās, kā arī jāpalielina budžeta vietu skaits medicīnas augstskolās un jāpaplašina rezidentūras pieejamība;
 • jānodrošina stingrāka valsts kontrole pār zāļu cenām.

Lai radītu konkurētspējīgu ekonomiku Latvijā, jāuzlabo izglītības kvalitāte un jāmaina pieeja visai izglītības sistēmai.

 • Vispārējās izglītības sistēmai jāsagatavo absolventi ar pietiekamu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešams turpmākai profesionālajai apmācībai augstākās un vidējās speciālās izglītības iestādēs, ar labām valsts un svešvalodu zināšanām;
 • Jānodrošina plašākas iespējas izvēlēties mācību valodu visu līmeņu izglītības iestādēs atbilstoši laika izaicinājumiem un darba tirgus prasībām, kā arī ņemot vērā pašu audzēkņu un viņu vecāku vēlmes;
 • Jāizveido pilnvērtīga un funkcionējoša mūžizglītības un  profesionālās pārkvalificēšanās  sistēma.

Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” ir vienīgais politiskais spēks Latvijā, kam ir piedāvājums un pietiekams sabiedrības atbalsts šādu reformu veikšanai un pārmaiņu  vadīšanai.

 

 

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” programma Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām

Sociālā stabilitāte. Starpnacionālais miers. Jauna attīstība pilsētai.

“Saskaņa” ir vadījusi Rīgu desmit gadus. Brīvbiļetes sabiedriskajā transportā pensionāriem un skolēniem, brīvpusdienas bērniem, parki un promenādes izgāztuvju vietās, desmitiem izremontētu skolu un bērnudārzu, Līgosvētki krastmalā, miljoniem tūristu, Pasaules koru olimpiāde, Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Pašlaik “Saskaņu” cenšas iznīcināt nevis mūsu kļūdu, bet mūsu panākumu dēļ. Godīgā cīņā “Saskaņu” uzvarēt nav izdevies. Vispirms prettiesiski no amata tika atstādināts Rīgas mērs Nils Ušakovs, pēc tam ar nodevēju palīdzību atlaida domi. Rezultātā Rīga šobrīd nonākusi dubultā krīzē – valdošo partiju mākslīgi izraisītā politiskajā un epidēmijas radītajā ekonomiskajā.

2009. gadā mūsu partijai izdevās pārvarēt krīzi. Mēs ļoti labi zinām, kas patlaban Rīgai ir nepieciešams.

Sociālā stabilitāte

“Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas izpildījusi visus savus vēlētājiem dotos solījumus sociālajā jomā. Neviens, izņemot mūs, nevar saglabāt pilnvērtīgu sociālo atbalstu rīdziniekiem. Rīgā netiks atcelta neviena sociālā programma no tām, kas ieviestas pēdējos desmit gados. Mēs plānojam ieviest arī jaunas atbalsta formas. Piemēram, no 2021. gada Rīgā piešķirt 500 eiro lielu pabalstu katram jaundzimušajam.

Starpnacionālais miers

“Saskaņa” desmit gadus pasargāja Rīgu no jebkādām nacionālisma un šovinisma izpausmēm. Mēs to darīsim arī turpmāk. Turpināsim nodrošināt valsts valodas bezmaksas kursus krievvalodīgajiem rīdziniekiem. Tiks ieviestas fakultatīvas programmas dzimtajā valodā galvaspilsētas mazākumtautību skolās. Rīga vienmēr būs pilsēta, kurā vienādi komfortabli jutīsies gan rīdzinieki latvieši, gan nelatvieši.

Jaunā pilsēta

Pandēmijas izraisītā ekonomiskā krīze vienlaikus gan piespiež, gan sniedz unikālas iespējas pārveidot mūsu pilsētu.

Zaļās zonas. Vēl aktīvāk turpināsim mūsu iesākto parku, atpūtas zonu, pludmaļu, bērnu rotaļu un sporta laukumu, pagalmu remontu un attīstības programmu. Katrā Rīgas apkaimē jābūt vismaz vienam parkam vai skvēram, visiem pieejamiem bērnu rotaļu un sporta laukumiem. Jaunajā zaļās Rīgas izveides programmā lielu uzmanību pievērsīsim pagalmu labiekārtošanai Rīgas apkaimēs.

Sabiedriskais transports. Mēs turpināsim uzlabot gan pakalpojumu kvalitāti, gan to pieejamību. No 2021. gada sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas visiem iedzīvotājiem, kas jaunāki par 24 gadiem un vecāki par 64 gadiem, kā arī bezdarbniekiem 12 mēnešu periodā.

Satiksme. Pēdējo divu gadu laikā Rīgā netiek pilnvērtīgi remontētas ielas, ir pārtraukti lielie projekti, kuriem bija jābūt jau pabeigtiem. Līdz 2021. gada būvdarbu sezonas sākumam tiks izstrādāts jauns plāns, kas noteiks, kā Rīgā tiks organizēta satiksme, lai gājēji, velosipēdisti, sabiedriskais transports, autobraucēji un visi citi, kas pārvietojas pa Rīgu, justos droši un komfortabli. Turpmākie remonti un jaunie būvniecības projekti tiks realizēti tikai kopējās pilsētas attīstības vīzijas ietvaros.

Veselība. Tiks nodrošināts pašvaldības atbalsts, lai pilsētas slimnīcas un poliklīnikas būtu sagatavotas cīņai ar jauniem epidemioloģiskajiem draudiem.

Mājokļi. Aktīvi turpināsim mūsu programmu – 50 procentu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu māju remontdarbiem.

Skolas. Turpināsim skolu un bērnudārzu labiekārtošanu, nodrošināsim mācību iestādes ar jaunu datortehniku. Sakārtosim attālinātās apmācības procesu, motivēsim jaunos pedagogus strādāt galvaspilsētas izglītības iestādēs.

29. augustā katram rīdziniekam būs jāizdara izvēle. Vienā pusē būs labējās partijas, kas runā par Rīgas restartu, bet patiesībā tām ir cits mērķis – privatizēt pašvaldības uzņēmumus. Otrā pusē – “Saskaņa”, kura vienīgā spēj nodrošināt sociālo stabilitāti, starpnacionālo mieru un mūsdienīgu, sabalansētu Rīgas attīstību.

 

SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS PARTIJAS “SASKAŅA” PROGRAMMA EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀS

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ir pilntiesīga Eiropas Sociālistu partijas dalībniece. Mūsu programma Eiropas Parlamenta vēlēšanās un mūsu solījumi balstās uz “Saskaņas” programmu un Eiropas Sociālistu partijas (ESP) manifestu. Mūsu panākumu ķīla, lai izpildītu šos solījumus, ir darbs vienā lielā komandā – kopā ar sabiedrotajiem no 33 Eiropas sociāldemokrātu, sociālistu un leiboristu partijām.

Eiropas Parlamentā “Saskaņas” vēlētāji būs nevis atstumti, kā tas pašlaik notiek Latvijas Republikas Saeimā, bet tiks uzklausīti un atbalstīti. Eiropas Parlamentā mūsu vēlētājus neviens nešķiros ne pēc valodas, ne pēc etniskās piederības, ne arī pēc uzskatiem.

Mūsu kandidāti ir strādājuši kopā ar Eiropas augstākā ranga kreisajiem politiķiem, tostarp premjerministriem un galvaspilsētu mēriem. Viņiem ir plaši sakari Eiropas Sociālistu partijā. Mūsu komandā ir gan zinoši Saeimas deputāti, gan pieredzējuši pašvaldību deputāti. “Saskaņas” sarakstā ir arī ilggadējie partneri no partijas “Gods kalpot Rīgai!”.

 1. Eiropai jāatstāj pagātnē neoliberālie un konservatīvie pagātnes modeļi un jākoncentrējas uz kvalitatīvu darbavietu, veselīgas vides un sociālās drošības nodrošināšanu, kā arī tāda ekonomikas modeļa izveidošanu, kas mazina nevienlīdzību.

“Saskaņa” konsekventi aizstāvēs Eiropas Savienības pamatideju – Eiropas valstu solidaritāti, ekonomiskās attīstības un sociālās aizsardzības līmeņa izlīdzināšanu un ekonomisko integrāciju, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju pasaulē. Tikai kopīgi Eiropas valstis spēs veiksmīgi konkurēt globālajā tirgū.

Eiropai nekavējoties jāizbeidz stingrā taupības politika un jāatjauno investīcijas starptautiskajā ekonomikā, kuras tika pārtrauktas valsts budžetu konsolidēšanas dēļ.

 1. Eiropas sociālais modelis jāpilnveido tā, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas baudīt brīvības un ekonomiskās attīstības augļus.

ESP un “Saskaņa” panāks stingrāku Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādi sociālajā jomā, tostarp par minimālās algas, pensiju un pabalstu apmēra piesaisti reālajam iztikas minimumam. Mēs īpaši gādāsim, lai tiktu izskausta vīriešu un sieviešu atalgojuma nevienlīdzība.

Līdzās jau ieviestajam finanšu disciplīnas paktam ir jāizstrādā arī sociālā progresa pakts, lai dalībvalstu budžetiem obligāti tiktu piemēroti ne tikai taupības kritēriji, bet arī sociālā taisnīguma un nabadzības apkarošanas kritēriji.

 1. Eiropas dzinējspēks ir reģioni un pilsētas.

Tāpēc jāpanāk lielāks atbalsts pašvaldībām – gan sociālo funkciju nodrošināšanai, gan infrastruktūras attīstībai. Eiropas fondu finansējums pašvaldībām jānodrošina tieši, nevis caur nacionālajām valdībām. ESP un “Saskaņa” rūpēsies par Eiropas fondu atbalstītas mājokļu programmas ieviešanu jaunajām ģimenēm.

 1. Eiropu un Latviju apdraud nacionālisti.

Viņi izplata bīstamas ilūzijas un bailes. Ar to viņi gūst popularitāti Eiropas Savienība mērogā. Latvija nav vienīgā valsts, kura cieš no nacionāla, etniska vai lingvistiska naida.

Eiropas Sociālistu partija un “Saskaņa” apkaros šo sērgu visā Eiropā. Mēs cīnīsimies, lai arī Latvijā nekādi nacionālistiski, ksenofobiski, radikāli, margināli spēki nevarētu šķelt latviešus un krieviski runājošos iedzīvotājus. Mēs esam par Latviju un Eiropu, kuru stiprums sakņojas Eiropas kultūru, valodu un reliģiju daudzveidībā. Mūsu princips ir “Vienoti daudzveidībā”.

Mēs konsekventi iestāsimies par Eiropas Savienības likumdošanas stiprināšanu diskriminācijas apkarošanas jomā attiecībā uz nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, īpašu uzmanību pievēršot ne tikai principu deklarēšanai, bet arī to praktiskai īstenošanai.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā ir laiks, kad pieņemt jaunu Eiropas sabiedrisko līgumu, kas aizsargā eiropiešu tiesības, veicina solidaritāti un veido Eiropu, kura garantē labāku dzīvi daudziem, nevis tikai atsevišķām grupām. ESP un “Saskaņa” nodrošinās progresu un uzlabos pilsoņu dzīvi visā Eiropā un Latvijā. Atbalstot „Saskaņu” un citas ESP ietilpstošās partijas, jūs atbalstīsiet un veidosiet labāku Eiropu.

 


PAR PĀRMAIŅĀM, KAS DARĪS LATVIJU VIENOTĀKU UN SOCIĀLI TAISNĪGĀKU!

Tikai kopā Latvijas iedzīvotāji spēs panākt pārmaiņas un pārvarēt nopietnus izaicinājumus – jaunu cilvēku aizbraukšanu, ekonomisko atpalicību, nabadzību. Jāizbeidz etniskās sašķeltības, atstumšanas, naida kurināšanas un iekšējo ienaidnieku meklēšanas politika.

Īstenosim 3+3 ekonomikas attīstības plānu, nosakot stratēģiskās attīstības virzienus: bioekonomika, rūpniecība, tranzīts, IKT, medicīnas pakalpojumu eksports, savienotājpilsēta.

Par vienotu tautu.

 • Pakāpeniski veidosim bioloģiskās lauksaimniecības valsts zīmolu.
 • Nodrošināsim konkurētspējīgus dzelzceļa pārvadājumu tarifus un izsvērtas investīcijas dzelzceļa un ostu infrastruktūrā, realizēsim Rail Baltica projektu.
 • Veidosim augstākās izglītības eksporta centru.
 • Panāksim, ka gadā tiek sagatavoti 3000 IKT speciālistu, piesaistot ārvalstu studentus.
 • Veidosim jaunuzņēmumu ekosistēmu, nodrošināsim labvēlīgu regulāciju, arī fintech un kriptoaktīvu jomā.
 • Īstenosim plašu ēku atjaunošanu un energoefektivitātes programmu.
 • Izveidosim Nacionālo inovāciju sistēmu.
 • Izbeigsim OIK afēru, nodrošināsim kompetentu un tiesisku tajā iesaistīto personu atbildības izvērtējumu.

Veicināsim reģionu attīstību, veidojot 9 reģionus ap lielajām pilsētām, katram izstrādājot attīstības programmu.

 • Piesaistīsim ārvalstu investīcijas rūpniecībā, aktivizējot reģionālās SEZ.
 • 80% no degvielas akcīzes nodokļa ieņēmumiem novirzīsim autoceļu fondam.
 • Integrēsim pilsētu un starppilsētu sabiedrisko transportu un pasažieru vilcienu vienotā sistēmā.
 • Nodrošināsim Daugavpils reģionālās lidostas atjaunošanu.
 • Izveidosim apvienotas valsts un pašvaldību vienas pieturas aģentūras.

Iestāsimies par atbildīgu un sociāli taisnīgu fiskālo politiku.

 • Atbrīvosim minimālo algu no nodokļiem.
 • Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu.
 • Radīsim labvēlīgu režīmu mazajiem uzņēmumiem.

Par lielākām pensijām.

Iestāsimies par principu, ka adekvātas pensijas ir valsts morālais pamats, bet dzimstības pieaugums – tās pastāvēšanas nosacījums.

 • Iestāsimies par paaudžu solidaritātes elementiem un būtiski palielināsim pensijas.
 • Indeksēsim pensijas, kompensējot dzīves dārdzības pieaugumu.
 • Ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un visās skolās līdz 12. klasei.
 • Piešķirsim lielākus pabalstus otrā bērna piedzimšanas veicināšanai.
 • Ieviesīsim bezmaksas sabiedrisko starppilsētu transportu pensionāriem un skolēniem līdz 12. klasei.

Iestāsimies par mūsdienu izglītības saturu un vidi, kuras centrā ir bērns. Palielināsim izglītības finansējumu ilgtermiņā līdz 6% no IKP.

 • Izvērtēsim un pārskatīsim iepriekšējo valdību nesagatavotās reformas.
 • Ieviesīsim trilingvālu izglītību. Visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtautību skolēni – dzimto valodu, un vienu vai divas svešvalodas.
 • Īstenosim jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba samaksu.
 • Skolām – lielāku atbildību un autonomiju.
 • Augstskolām noteiksim starptautiskās konkurētspējas, eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.
 • Profesionālajā izglītībā veicināsim darba vidē balstītas mācības.

Palielināsim veselības aprūpes finansējumu ilgtermiņā līdz 7% no IKP.Par pieejamu veselības aprūpi.

 • Izveidosim iedzīvotājiem un mediķiem saprotamu veselības aprūpes sistēmu, kas noteiks valsts, pašvaldību un iedzīvotāju tiesības un pienākumus.
 • Nodrošināsim visu resursu, tostarp cilvēkresursu, racionālu izmantošanu un atjaunošanu.
 • Samazināsim rindas uz veselības pakalpojumiem, uzlabosim reālu pieejamību speciālistiem.
 • Samazināsim pacientu iemaksas, paplašināsim kompensējamo medikamentu pieejamību.
 • Novērsīsim medikamentu nepamatotu sadārdzinājumu, atbalstot pašvaldības municipālo aptieku izveidē.

Latvija ir aktīva un uzticama Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Iestājamies par ārlietu politiku, kuras virsmērķis ir celt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Veidosim labas, savstarpējā cieņā balstītas attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm. Īpašu uzmanību veltīsim attiecību veidošanai ar Ķīnu.

Modernizēsim bruņotos spēkus, esošā finansējuma ietvaros nosakot kiberdrošību un speciālo operāciju spēkus par prioritāti.

 • Stiprināsim Latvijas iedzīvotāju vispārējo un valsts robežu drošību.
 • Nodrošināsim uz sadarbību ar sabiedrību vērstu policijas darbu.
 • Stiprināsim sociālo garantiju sistēmu aizsardzības un iekšlietu jomās dienējošajiem, iekļausim tajā pašvaldības policistus.

Visas nepieciešamās pārmaiņas veiksim ar sapratni, atbalstu un sadarbībā ar tiem, kurus skar šīs reformas!
[/one]