Programma

SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS PARTIJAS “SASKAŅA” PROGRAMMA EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀS

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ir pilntiesīga Eiropas Sociālistu partijas dalībniece. Mūsu programma Eiropas Parlamenta vēlēšanās un mūsu solījumi balstās uz “Saskaņas” programmu un Eiropas Sociālistu partijas (ESP) manifestu. Mūsu panākumu ķīla, lai izpildītu šos solījumus, ir darbs vienā lielā komandā – kopā ar sabiedrotajiem no 33 Eiropas sociāldemokrātu, sociālistu un leiboristu partijām.

Eiropas Parlamentā “Saskaņas” vēlētāji būs nevis atstumti, kā tas pašlaik notiek Latvijas Republikas Saeimā, bet tiks uzklausīti un atbalstīti. Eiropas Parlamentā mūsu vēlētājus neviens nešķiros ne pēc valodas, ne pēc etniskās piederības, ne arī pēc uzskatiem.

Mūsu kandidāti ir strādājuši kopā ar Eiropas augstākā ranga kreisajiem politiķiem, tostarp premjerministriem un galvaspilsētu mēriem. Viņiem ir plaši sakari Eiropas Sociālistu partijā. Mūsu komandā ir gan zinoši Saeimas deputāti, gan pieredzējuši pašvaldību deputāti. “Saskaņas” sarakstā ir arī ilggadējie partneri no partijas “Gods kalpot Rīgai!”.

 1. Eiropai jāatstāj pagātnē neoliberālie un konservatīvie pagātnes modeļi un jākoncentrējas uz kvalitatīvu darbavietu, veselīgas vides un sociālās drošības nodrošināšanu, kā arī tāda ekonomikas modeļa izveidošanu, kas mazina nevienlīdzību.

“Saskaņa” konsekventi aizstāvēs Eiropas Savienības pamatideju – Eiropas valstu solidaritāti, ekonomiskās attīstības un sociālās aizsardzības līmeņa izlīdzināšanu un ekonomisko integrāciju, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju pasaulē. Tikai kopīgi Eiropas valstis spēs veiksmīgi konkurēt globālajā tirgū.

Eiropai nekavējoties jāizbeidz stingrā taupības politika un jāatjauno investīcijas starptautiskajā ekonomikā, kuras tika pārtrauktas valsts budžetu konsolidēšanas dēļ.

 1. Eiropas sociālais modelis jāpilnveido tā, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas baudīt brīvības un ekonomiskās attīstības augļus.

ESP un “Saskaņa” panāks stingrāku Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādi sociālajā jomā, tostarp par minimālās algas, pensiju un pabalstu apmēra piesaisti reālajam iztikas minimumam. Mēs īpaši gādāsim, lai tiktu izskausta vīriešu un sieviešu atalgojuma nevienlīdzība.

Līdzās jau ieviestajam finanšu disciplīnas paktam ir jāizstrādā arī sociālā progresa pakts, lai dalībvalstu budžetiem obligāti tiktu piemēroti ne tikai taupības kritēriji, bet arī sociālā taisnīguma un nabadzības apkarošanas kritēriji.

 1. Eiropas dzinējspēks ir reģioni un pilsētas.

Tāpēc jāpanāk lielāks atbalsts pašvaldībām – gan sociālo funkciju nodrošināšanai, gan infrastruktūras attīstībai. Eiropas fondu finansējums pašvaldībām jānodrošina tieši, nevis caur nacionālajām valdībām. ESP un “Saskaņa” rūpēsies par Eiropas fondu atbalstītas mājokļu programmas ieviešanu jaunajām ģimenēm.

 1. Eiropu un Latviju apdraud nacionālisti.

Viņi izplata bīstamas ilūzijas un bailes. Ar to viņi gūst popularitāti Eiropas Savienība mērogā. Latvija nav vienīgā valsts, kura cieš no nacionāla, etniska vai lingvistiska naida.

Eiropas Sociālistu partija un “Saskaņa” apkaros šo sērgu visā Eiropā. Mēs cīnīsimies, lai arī Latvijā nekādi nacionālistiski, ksenofobiski, radikāli, margināli spēki nevarētu šķelt latviešus un krieviski runājošos iedzīvotājus. Mēs esam par Latviju un Eiropu, kuru stiprums sakņojas Eiropas kultūru, valodu un reliģiju daudzveidībā. Mūsu princips ir “Vienoti daudzveidībā”.

Mēs konsekventi iestāsimies par Eiropas Savienības likumdošanas stiprināšanu diskriminācijas apkarošanas jomā attiecībā uz nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, īpašu uzmanību pievēršot ne tikai principu deklarēšanai, bet arī to praktiskai īstenošanai.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā ir laiks, kad pieņemt jaunu Eiropas sabiedrisko līgumu, kas aizsargā eiropiešu tiesības, veicina solidaritāti un veido Eiropu, kura garantē labāku dzīvi daudziem, nevis tikai atsevišķām grupām. ESP un “Saskaņa” nodrošinās progresu un uzlabos pilsoņu dzīvi visā Eiropā un Latvijā. Atbalstot „Saskaņu” un citas ESP ietilpstošās partijas, jūs atbalstīsiet un veidosiet labāku Eiropu.

 


PAR PĀRMAIŅĀM, KAS DARĪS LATVIJU VIENOTĀKU UN SOCIĀLI TAISNĪGĀKU!

Tikai kopā Latvijas iedzīvotāji spēs panākt pārmaiņas un pārvarēt nopietnus izaicinājumus – jaunu cilvēku aizbraukšanu, ekonomisko atpalicību, nabadzību. Jāizbeidz etniskās sašķeltības, atstumšanas, naida kurināšanas un iekšējo ienaidnieku meklēšanas politika.

Īstenosim 3+3 ekonomikas attīstības plānu, nosakot stratēģiskās attīstības virzienus: bioekonomika, rūpniecība, tranzīts, IKT, medicīnas pakalpojumu eksports, savienotājpilsēta.

Par vienotu tautu.

 • Pakāpeniski veidosim bioloģiskās lauksaimniecības valsts zīmolu.
 • Nodrošināsim konkurētspējīgus dzelzceļa pārvadājumu tarifus un izsvērtas investīcijas dzelzceļa un ostu infrastruktūrā, realizēsim Rail Baltica projektu.
 • Veidosim augstākās izglītības eksporta centru.
 • Panāksim, ka gadā tiek sagatavoti 3000 IKT speciālistu, piesaistot ārvalstu studentus.
 • Veidosim jaunuzņēmumu ekosistēmu, nodrošināsim labvēlīgu regulāciju, arī fintech un kriptoaktīvu jomā.
 • Īstenosim plašu ēku atjaunošanu un energoefektivitātes programmu.
 • Izveidosim Nacionālo inovāciju sistēmu.
 • Izbeigsim OIK afēru, nodrošināsim kompetentu un tiesisku tajā iesaistīto personu atbildības izvērtējumu.

Veicināsim reģionu attīstību, veidojot 9 reģionus ap lielajām pilsētām, katram izstrādājot attīstības programmu.

 • Piesaistīsim ārvalstu investīcijas rūpniecībā, aktivizējot reģionālās SEZ.
 • 80% no degvielas akcīzes nodokļa ieņēmumiem novirzīsim autoceļu fondam.
 • Integrēsim pilsētu un starppilsētu sabiedrisko transportu un pasažieru vilcienu vienotā sistēmā.
 • Nodrošināsim Daugavpils reģionālās lidostas atjaunošanu.
 • Izveidosim apvienotas valsts un pašvaldību vienas pieturas aģentūras.

Iestāsimies par atbildīgu un sociāli taisnīgu fiskālo politiku.

 • Atbrīvosim minimālo algu no nodokļiem.
 • Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu.
 • Radīsim labvēlīgu režīmu mazajiem uzņēmumiem.

Par lielākām pensijām.

Iestāsimies par principu, ka adekvātas pensijas ir valsts morālais pamats, bet dzimstības pieaugums – tās pastāvēšanas nosacījums.

 • Iestāsimies par paaudžu solidaritātes elementiem un būtiski palielināsim pensijas.
 • Indeksēsim pensijas, kompensējot dzīves dārdzības pieaugumu.
 • Ieviesīsim bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un visās skolās līdz 12. klasei.
 • Piešķirsim lielākus pabalstus otrā bērna piedzimšanas veicināšanai.
 • Ieviesīsim bezmaksas sabiedrisko starppilsētu transportu pensionāriem un skolēniem līdz 12. klasei.

Iestāsimies par mūsdienu izglītības saturu un vidi, kuras centrā ir bērns. Palielināsim izglītības finansējumu ilgtermiņā līdz 6% no IKP.

 • Izvērtēsim un pārskatīsim iepriekšējo valdību nesagatavotās reformas.
 • Ieviesīsim trilingvālu izglītību. Visi skolēni brīvi pārvaldīs latviešu valodu, mazākumtautību skolēni – dzimto valodu, un vienu vai divas svešvalodas.
 • Īstenosim jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, būtiski ceļot skolotāja profesijas prestižu, autonomiju un darba samaksu.
 • Skolām – lielāku atbildību un autonomiju.
 • Augstskolām noteiksim starptautiskās konkurētspējas, eksportspējas un reģionu attīstības mērķus.
 • Profesionālajā izglītībā veicināsim darba vidē balstītas mācības.

Palielināsim veselības aprūpes finansējumu ilgtermiņā līdz 7% no IKP.Par pieejamu veselības aprūpi.

 • Izveidosim iedzīvotājiem un mediķiem saprotamu veselības aprūpes sistēmu, kas noteiks valsts, pašvaldību un iedzīvotāju tiesības un pienākumus.
 • Nodrošināsim visu resursu, tostarp cilvēkresursu, racionālu izmantošanu un atjaunošanu.
 • Samazināsim rindas uz veselības pakalpojumiem, uzlabosim reālu pieejamību speciālistiem.
 • Samazināsim pacientu iemaksas, paplašināsim kompensējamo medikamentu pieejamību.
 • Novērsīsim medikamentu nepamatotu sadārdzinājumu, atbalstot pašvaldības municipālo aptieku izveidē.

Latvija ir aktīva un uzticama Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Iestājamies par ārlietu politiku, kuras virsmērķis ir celt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Veidosim labas, savstarpējā cieņā balstītas attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm. Īpašu uzmanību veltīsim attiecību veidošanai ar Ķīnu.

Modernizēsim bruņotos spēkus, esošā finansējuma ietvaros nosakot kiberdrošību un speciālo operāciju spēkus par prioritāti.

 • Stiprināsim Latvijas iedzīvotāju vispārējo un valsts robežu drošību.
 • Nodrošināsim uz sadarbību ar sabiedrību vērstu policijas darbu.
 • Stiprināsim sociālo garantiju sistēmu aizsardzības un iekšlietu jomās dienējošajiem, iekļausim tajā pašvaldības policistus.

Visas nepieciešamās pārmaiņas veiksim ar sapratni, atbalstu un sadarbībā ar tiem, kurus skar šīs reformas!