Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” iebilst pret veidu, kādā valdība un Saeimas koalīcija virzās uz obligātā valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu Latvijā.

Pēc  valdības plāna, VAD  pakāpeniski tiks ieviests jau no 2023.gada 1. janvāra.Taču, atbilstoši oficiāli izplatītajai informācijai, aizsardzības ministram tikai līdz septembra beigām jāiesniedz Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti, kas nepieciešami VAD ieviešanai.Tāpat līdz septembra beigām vēl tikai jāizveido darba grupas, kuru uzdevums būs lemt jautājumus par civilā dienesta un VAD datubāžu organizēšanu.  Savukārt precizētas izmaksas, cik Latvijai obligātā dienesta ieviešana izmaksās, Aizsardzības ministrija plāno iesniegt Ministru kabinetam tikai līdz gada beigām.

Šāda pieeja tik būtiskam jautājumam norāda, ka VAD izveide ir sasteigta, un tas rada aizdomas, ka tā pieskaņota Saeimas vēlēšanu termiņam, nevis tiek īstenota mērķtiecīgi un plānveidīgi.

SDP “Saskaņa” norāda, ka valsts aizsardzības spēju stiprināšana ir sistēmisks, nevis kampaņveidīgs uzdevums.Tas prasa nopietnu dialogu ar sabiedrību un tam jābūt sabiedrībā akceptētam, nevis uzspiestam risinājumam. Jāsniedz skaidras atbildes, kā tiks aizsargātas studējošo jauniešu intereses, jaunās ģimenes ar bērniem, veci cilvēki, kam iesaukšanai pakļautais jaunietis ir vienīgais atbalsts utt. Tāpat sabiedrībai nepieciešama precīza informācija par VAD ieviešanas izmaksām. Tā vietā publiskajos vēstījumos galvenokārt tiek runāts par soda mēriem, kādi tiks lietoti par izvairīšanos no iesaukuma. Tas neveicina pilsoņu uzticēšanos un atbalstu piedāvātajai valsts aizsardzības  koncepcijai.

SDP “Saskaņa” pieprasa atlikt sasteigto VAD ieviešanu, vispirms izstrādājot detalizētu normatīvo bāzi, veicot detalizētus finanšu aprēķinus, plaši apspriežot VAD sabiedrībā un saņemot no tās skaidru atbalstu iecerētajām reformām.