Saeimas “Saskaņas” frakcijas deputāts Ivars Zariņš ar iesniegumu vērsies pie Latvijas Republikas ģenerālprokurora, aicinot izmeklēt A.K.Kariņa vadītā Ministru kabineta pretlikumīgo rīcību, kuras sekas ir zaudējumi valsts budžetam sevišķi lielos apmēros.

Saeima  2020.gadā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, lai noteiktu skaidrus pārraudzības principus OIK sistēmai un nodrošinātu, ka OIK komersantiem sniedzamais atbalsta apmērs ir samērīgs, nevis pārmērīgs.

Saskaņā ar likumā noteikto, Ministru kabinetam bija līdz 2020.gada 31.augustam jāpieņem noteikumi pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai.

Pusgada laikā, pēc šo noteikumu pieņemšanas, bija jāveic pārkompensācijas aprēķins visām “OIK stacijām” ievērojot likumā paredzētos principus – ņemot vērā visu komersantam sniegto atbalstu (nevis tikai daļu – kā tas bija līdz šim), visus komersanta ienākumus un izdevumus ekonomiski pamatotā apmērā (nevis jebkādus izdevumus jebkādā apmērā – nepamatoti dārgus remontus, iepirkumus, administratīvos izdevumus, uc.)

Tātad saskaņā ar likumā noteikto, vēlākais termiņš, kad visām “OIK stacijām”  pārkompensācijai bija jābūt reāli novērstai, ir 2021.gada 1.marts. Taču vēl joprojām tas nav izdarīts, Kariņa valdība nav pat vēl izdevusi šos likumā paredzētos noteikumus!

“Pašreizējā situācijā, kad no budžeta līdzekļiem visiem elektroenerģijas lietotājiem ir paredzēts segt OIK maksājumus pilnā apmērā, joprojām nenovērstās pārkompensācijas dēļ, valstij tiek radīti zaudējumi sevišķi lielos apmēros, jo daudzu miljonu eiro pārkompensācija, kas bija jau sen jānovērš, pretēji likumā noteiktajam joprojām  tiek apmaksāta ar OIK komersantiem sniedzamo atbalstu pārmērīgi dāsnā apmērā,” vēstulē ģenerālprokuroram uzsver  Ivars Zariņš.

Deputāts vērš uzmanību, ka valdības rīcība, novilcinot Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto noteikumu pieņemšanu, rada ne tikai materiālus zaudējumus energolietotājiem un valsts budžetam, bet arī papildus riskus energodrošībai – jo ilgāk netiek veikts pārkompensācijas aprēķins, jo lielāks samazinājums būs jāpiemēro turpmākajam atbalstam.  Atsevišķi komersanti var nebūt motivēti  vai spējīgi savu darbību turpināt.

“Vietās, kur energoapgāde (siltumenerģija)  ir atkarīga no pārsubsidēto “OIK staciju” darbības, jau laicīgi vajadzēja sākt īstenot nepieciešamos pasākumus, lai dārgās neefektīvi strādājošās “OIK stacijas”, kuras bez pārmērīgi dāsna atbalsta nebūs spējīgas efektīvi darboties, varētu aizstāt  ar jauniem efektīviem energoapgādes risinājumiem (piemēram – siltumenerģijas ražošana no biomasas), laicīgi par to informējot attiecīgās pašvaldības un, ja nepieciešams, veidojot tam atbilstīgus atbalsta instrumentus, dodot iespēju laicīgi veikt nepieciešamās iepirkumu procedūras, utt.  Tā vietā Krišjāņa Kariņa vadītā valdība rada situāciju, kurā daļa Latvijas sabiedrības var nonākt ķīlnieku lomā atkarībā no dāsni subsidēto “OIK staciju” darbības,” brīdina I.Zariņš.

Enerģētikas likuma 3. pants nosaka: “Likuma mērķis ir nodrošināt enerģijas lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, dažādojot izmantojamo energoresursu veidus, palielinot energoapgādes drošumu un ievērojot vides aizsardzības prasības”, taču valdības rīcība apliecina rūpes  nevis par enerģijas lietotāju interesēm, bet gan par pārsubsidēta biznesa ērtu tālāku pastāvēšanu, tā padarot par  ķīlniekiem patērētāju, rezumē I.Zariņš.

Ņemot vērā visus ar pārkompensācijas nenovēršanu saistītos aspektus, deputāts aicina LR Ģenerālprokuratūru likumā noteiktās kompetences ietvaros  veikt nepieciešamās procesuālās darbības ar mērķi noskaidrot, vai Kariņa valdības rīcība, nepildot tai Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pienākumu izdot noteikumus un veikt pasākumus pārkompensācijas aprēķināšanai un novēršanai, nesatur iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, kā arī noskaidrot par valstij nodarīto zaudējumu vainojamās personas un saukt tās pie likumā noteiktās atbildības.