Daugavpils dome

  • Viktorija Sporāne-Hudojana
    Daugavpils pilsētas domes deputāte