Novads, kur dzīvojat

 • Jānis Krišāns

  Jānis Krišāns
  1
  Jānis Krišāns
  SIA «Rēzeknes slimnīca» valdes loceklis, biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» valdes un padomes loceklis
 • Inga Goldberga

  Inga Goldberga
  2
  Inga Goldberga
  Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore
 • Ivars Zālītis

  Ivars Zālītis
  3
  Ivars Zālītis
  atvaļināts ģenerālis, Daugavpils universitātes doktorants
 • Ivans Ribakovs

  Ivans Ribakovs
  4
  Ivans Ribakovs
  12.Saeimas deputāts
 • Jānis Tutins

  Jānis Tutins
  5
  Jānis Tutins
  12.Saeimas deputāts, biedrības «Latgalieši» valdes loceklis
 • Vladimirs Nikonovs

  Vladimirs Nikonovs
  6
  Vladimirs Nikonovs
  12.Saeimas deputāts, Rēzeknes Vecticībnieku kapu draudzes padomes priekšsēdētājs
 • Raimonds Rubiks

  Raimonds Rubiks
  7
  Raimonds Rubiks
  12.Saeimas deputāts
 • Aleksandrs Jakimovs

  Aleksandrs Jakimovs
  8
  Aleksandrs Jakimovs
  12.Saeimas deputāts
 • Jeļena Lazareva

  Jeļena Lazareva
  9
  Jeļena Lazareva
  12.Saeimas deputāte, biedrības «Latvijas Baltkrievu savienība» valdes locekle
 • Edgars Kucins

  Edgars Kucins
  10
  Edgars Kucins
  Daugavpils novada domes deputāts, biedrības «Sporta klubs «Bruņinieks»» valdes priekšsēdētājs
 • Olga Belova

  Olga Belova
  11
  Olga Belova
  biedrības «Rēzeknes Krievu Kopiena» locekle
 • Vladimirs Čuprovs

  Vladimirs Čuprovs
  12
  Vladimirs Čuprovs
  Daugavpils Vecpilsētas vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs, biedrības «Drukars» valdes loceklis
 • Andrejs Bondarevs

  Andrejs Bondarevs
  13
  Andrejs Bondarevs
  Līvānu novada domes deputāts
 • Einārs Jurkevičs

  Einārs Jurkevičs
  14
  Einārs Jurkevičs
  SIA «Transcom Worldwide Latvia» poļu grupas vadītājs
 • Raimonds Kalvišs

  Raimonds Kalvišs
  15
  Raimonds Kalvišs
  Krāslavas novada domes deputāts
 • Modris Karpovs

  Modris Karpovs
  16
  Modris Karpovs
  Kārsavas novada domes deputāts, Kārsavas vidusskolas skolotājs
 • Viktors Jasiņavičs

  Viktors Jasiņavičs
  17
  Viktors Jasiņavičs
  Ilūkstes novada domes deputāts, pedagogs