“Saskaņa” cīnās līdz galam, neatlaidīgi un uzstājīgi aizstāv Latvijas iedzīvotāju tiesības, izmantojot visus pieejamos juridiskos instrumentus. Šādas konsekventas un veiksmīgas cīņas piemērs ir 13. Saeimas deputātu no “Saskaņas” iesniegtā prasība Satversmes tiesā par valodu lietojumu augstskolās.

Mēs atbalstījām to, lai augstskolām – galvenokārt privātajām – būtu reāla akadēmiskā brīvība un iespēja mācīt svešvalodās, galvenokārt krievu un angļu valodā. Tas nāktu Latvijai tikai par labu – uzlabos izglītības eksportu, kas ienesīs papildu un ievērojamus (!) līdzekļus, ļaus piesaistīti ārvalstu pasniedzējus, kas uzlabos mācību kvalitāti un akadēmisko pētījumu…

Diemžēl, likumdevējs ir iznīcinājis izglītības eksportu, aizliedzot krievu valodas lietošanu universitātēs un ierobežojot pat angļu valodas lietošanu. Ir skaidrs, ka šie aizliegumi un ierobežojumi neatbilda ne Eiropas standartiem, ne Latvijas saistībām cilvēktiesību jomā. Pie šāda secinājuma nonāca arī Satversmes tiesa un pilnībā apmierināja mūsu deputātu prasību! Tiesa nolēma pārsniegt mūsu prasības robežas un atzina valodas ierobežojumus visās augstskolās, t.i., arī valsts augstskolās, par neatbilstošiem Satversmei.