Partijas biedri, gatavojieties darbam Kongresā!

Ar Valdes sēdes protokola izrakstu var iepazīstināties uzklikšķinot uz linku: Valdes _protokola_izraksts_01.02.2022.