Kā mēs jau rakstījām, šoruden valdošā koalīcija sagatavoja Latvijas mājsaimniecībām  trīs ziņas, bet visas sliktas:

NEKĀDA ATBALSTA IEDZĪVOTĀJIEM ŠAJĀ APKURES SEZONĀ VAIRS NEBŪS.

1) Kompensāciju par energoresursiem, kurus izmanto apkurei, NEBŪS;
2) Kompensāciju par elektroenerģijas cenu pieaugumu visiem iedzīvotājiem (izņemot aizsargātos lietotājus) NEBŪS;
3) Koeficienta “3” mājokļa pabalsta aprēķinam NEBŪS. 

Šodien paskaidrosim, ko īstenībā nozīmē 2. punkts no ši bēdīgā saraksta, un kam šoziem tomēr pienākās atbalsts norēķiniem par elektrību.

No 2021.gada 1.septembra spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.345 Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi, kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka turpmāk par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu mūs ik mēnesi informēs Būvniecības valsts kontroles birojs. Savukārt ar 1.augustu stājas spēkā izmaiņas noteikumos, kas aizsargātajiem lietotājiem paredz atbalsta summas izmaiņas un izmaiņas attiecībā uz atbalsta piemērošanas kārtību.

No 2023.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.decembrim tiks piemērotas sekojošas atbalsta summas:

1) DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM  25 EUR mēnesī. 
 Atbalsts tiks piemērots arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no bērniem vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, augstāko vai profesionālo izglītību ārzemēs.
2) PERSONĀM AR 1. GRUPAS INVALIDITĀTI +ĢIMENĒM,KURU APRŪPĒ IR BĒRNS INVALĪDS vecumā līdz 18 gadiem – 20 EUR mēnesī;
 Atbalsts tiek piemērots vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem par katru bērnu ar invaliditāti.
3) TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM –20 EUR mēnesī.

Ar atbalstu tiks segtas elektroenerģijas un sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas. Gadījumā, ja persona atbilst vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem (trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu vai šīs personas aizgādnis), ATBALSTS SUMMĒSIES, un to varēs izmantot līdz pat kalendārā gada beigām.

!!! Uzmanību!!! Atbalsts netiek piešķirts aizsargātajam lietotājam, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks.

Statusu, kā arī jums piešķirto maksājuma samazinājumu jūs varat pārbaudīt www.latvija.lv  (e-pakalpojums “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana”) vai vēršoties Būvniecības valsts kontroles birojā.

Kā pieteikties atbalstam?

Ja esat aizsargātais lietotājs un līgums ar ELEKTRUM ir uz jūsu vārda – atbalsts tiks attiecināts uz jūsu līgumu AUTOMĀTISKI, izņemot daudzbērnu ģimenes, kuru bērns(-ni) vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs. Ja atbilstat šādai daudzbērnu ģimenes kategorijai, tad atbalsta saņemšanai nepieciešams nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, un pievienojot Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Ja jūsu mājsaimniecībā ir aizsargātais lietotājs (izņemot maznodrošinātās/trūcīgās personas statusa īpašniekus), KURAMNAV LĪGUMA ar ELEKTRUM – aizpildiet pieteikuma formu(https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/ka-norekinaties-par-elektribu/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/pieteikums-atbalstam-norekiniem-par-elektribu), norādot līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts. 

Maznodrošinātām/trūcīgām personām, kurām nav līguma ar ELEKTRUM, atbalstam jāpiesakās savā SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ. 

Daudzbērnu ģimenēm, kuru bērns(-ni) vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs, papildus iesnieguma nosūtīšanai Būvniecības valsts kontroles birojam, arī nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu elektrum.lv (linku sk.  augstāk).

Sociāldemokrātiskā partija “SASKAŅA” aicina: zini un izmanto savas tiesības!

Sekojam līdzi un – STRADĀJAM.