Partija “Saskaņa” ir pierādījusi, ka ir gatava cīnīties par Latvijas mazaizsargātāko iedzīvotāju tiesībām arī ārpus Saeimas sienām – izmantojot Satversmes tiesas mehānismu. Mēs cīnāmies un uzvaram! Jā, Satversmes tiesa atzina par pamatotu prasību, ko mēs, pagājušās Saeimas sasaukuma “Saskaņas” deputāti, iesniedzām Satversmes tiesā, apstrīdot pašreizējo sociālās palīdzības un sociālo pabalstu sistēmu valstī. Prasība ne tikai tika pieņemta izskatīšanai, bet Satversmes tiesa nolēma to izskatīt atklātā tiesas sēdē.

“Saskaņas” pārstāvji tiesā norādīja, ka līdz šim Satversmē nostiprinātais Latvijas kā sociālās valsts statuss nav īstenots praksē. Minimālo ienākumu aprēķins valstī ir netaisnīgs, cilvēka cieņu pazemojošs un kopumā atrauts no reālās dzīves. Tagad minimālā ienākumu robeža pirmajam mājsaimniecības loceklim ir 109 eiro, bet pārējiem ģimenes locekļiem – 76 eiro! Mums šķiet, ka šeit komentāri ir lieki.

Tiesa pilnībā piekrita mūsu argumentiem un atzina pašreizējo minimālo ienākumu sistēmu par antikonstitucionālu un deva jaunajai 14. Saeimai laiku kļūdas labot. Šī ir jau otrā “Saskaņas” uzvara Satversmes tiesā īsā laikā – nesen tiesa piekrita mūsu prasībai par valodas ierobežojumiem augstskolu mācību programmās. Mēs strādājam!