• Гунта Шагабазьян
  • Андрис Морозов
  • Зента Третьяк
  • Никита Никифоров
    Priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos
  • Александр Саковский
  • Сергей Потапкин