Cik svarīgi Kariņa koalīcijai ir radīt darbavietas rūpniecībā? Ne vārdos, bet darbos?

Jo tad nopietni jādomā par ārvalstu investīciju piesaisti tieši apstrādes rūpniecībā. Tad jāsaprot šīs spēles noteikumi – jo mēs neesam vienīgie, kuri cenšas tās investīcijas piesaistīt. Mūsu galvenie konkurenti reģionā – Lietuva, Polija, Baltkrievija.

Jāsaprot, ka absolūtais minimums ir tā saucamā “industriālā zona”. Šodien tikai retais investors ir gatavs investēt “zaļā pļavā”. Vairums sagaida, ka valsts jau ir sagatavojusi laukumu ar atbilstošo infrastruktūru – elektrības pieslēgumiem, ceļiem, komunikācijām, utt. Tad investori vērtē trīs galvenos faktorus. Loģistika – piekļuve transporta infrastruktūrai. Pieejams, lēts un kvalificēts darbaspēks. Un visbeidzot, nodokļu atlaides tā sauktajās Speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ).

Pēc šiem kritērijiem mēs zaudējam VISIEM mūsu reģionālajiem konkurentiem! Kaimiņiem ir vismaz tāda pati, ja nē labāka, infrastruktūra. Darbaspēka pieejamība? Piemēram, Rēzeknes SEZ 50 km rādiusā dzīvo tikai 84 tūkstoši cilvēku. Savukārt, katram(!) no sešām Lietuvas SEZiem ir pieejami vismaz 200 tūkstoši iedzīvotāju. Katram Baltkrievijas SEZ – vismaz miljons iedzīvotāju apkārtnē. Cik kvalificēts tas darbaspēks? Latvijas augstskolas gadā izlaiž ap 3 tūkst. STEM absolventu (matemātika un dabas zinātnes). Lietuva – vairāk nekā 7 tūkstoši STEM absolventu gadā, baltkrievi – ap 50 tūkstošu gadā, bet poļu – vairāk nekā 111 tūkstoši gadā.

Lai uzlabotu mūsu pievilcību vismaz nodokļu jomā, es iesniedzu priekšlikumu padarīt mūsu nodokļu piedāvājumu SEZos vienlīdzīgu lietuviešiem – tas ir, pirmajos desmit gados investoriem nepiemērot uzņēmumu ienākuma nodokli. Protams, valdošā koalīcija šo priekšlikumu noraidīja.

Vai zināt, kāpēc? Jo “tas nepatiks OECD!” Galvenais koalīcijai nav ne ražošanas attīstība, ne darba vietas, un ne Latvijas iedzīvotāju labklājība. Izpatikt augstiem kungiem ir svarīgāk.