Ar veselības nozarei atvēlēto valsts budžeta finansējumu Nacionālā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP2027) izvirzītos mērķus sasniegt nav iespējams, trešdien, 29.janvārī, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pēc Veselības ministrijas ziņojuma uzklausīšanas uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis.

Komisijas priekšsēdētājs izcēla, ka NAP2027 kā vīzija ir norādīti kvalificēti, motivēti un atbilstoši atalgoti speciālisti, kuri laikus spēj sniegt nepieciešamās rekomendācijas. “Iepazīstoties ar Veselības ministrijas sniegto informāciju un salīdzinot plānoto un piešķirto finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, nākas secināt, ka tas ir dramatiski zemāks,” sacīja V.Dombrovskis, norādot, ka, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai pieprasītais finansējums ir teju 902 miljoni eiro, savukārt piešķirtais – tikai aptuveni 68,5 miljoni eiro, un ar to nav iespējams samazināt rindas uz veselības pakalpojumu saņemšanu.

Klātesošie sprieda arī par veselības nozares finansējuma ietekmi uz sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Komisija vienojās sagatavot vēstuli valdībai, kurā, uzsverot ārkārtējo situāciju nozarē, aicinās izvērtēt iespēju kā prioritāti tuvākajiem gadiem NAP2027 noteikt atsevišķu veselības nozares vajadzību īstenošanu.

Veselības ministre Ilze Viņķele klātesošos informēja par nozares aktualitātēm, tostarp ārstniecības personu skaitu valstī un iedzīvotāju ziņoto neapmierināto medicīnisko vajadzību līmeni. Ministre uzsvēra, ka ieguldījumi veselības aprūpē veicina arī ekonomikas izaugsmi un valsts ilgtspējīgu attīstību.

Avots:

Saeimas Preses dienests

Tālr.: 67087218, mob.: 26184007

E-pasts: prese@saeima.lv