Šodien, 29. septembrī, Saeimas «Saskaņas» frakcijas deputāti iesnieguši Satversmes tiesā pieteikumu, kurā apstrīd Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu ģimeņu pabalsta apmēra atbilstību Latvijas Republikas Satversmei.

Pēc «Saskaņas» deputātu domām, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr.1077 “Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm” ir pretrunā ar Satversmes 1. pantu, šie noteikumi nav vērsti uz sociālā taisnīguma nodrošināšanu, un uz sociālā un mantiskā stāvokļa izlīdzinājumu.

“Kopš 2015. gada “černobiliešu” pabalsta apmērs ir tikai 100 eiro mēnesī. Pabalsta apmērs nav pārskatīts piecus gadus. Lai arī likumdevējs deleģēja uzdevumu Ministru kabinetam rast iespēju palielināt šo pabalstu. Galu galā situācija piecu gadu laikā ir mainījusies: ekonomika ir sākusi augt, vidējā alga ir palielinājusies, bet pabalstu apmērs joprojām ir nepamatoti zems, – norāda Saeimas deputāts no «Saskaņas», Sociālo un darba lietu komisijas loceklis Vitālijs Orlovs: – Turklāt pabalsta apmēra noteikšanai nav metodoloģijas. Kāpēc tieši 100, nevis 150 vai 200? Kādi ir “černobiliešu” izdevumi, un kādus varētu segt no šī pabalsta? Manuprāt, šim pabalstam, pirmkārt, būtu jāsedz ārstēšanas un zāļu iegādes izmaksas. Černobiļas dalībnieki pilnībā vai daļēji zaudēja darbaspējas, iedragāja veselību, novēršot negadījuma sekas, daudzi saņēmuši ārkārtīgi nopietnas diagnozes, tostarp onkoloģiskās. Mums vajadzētu būt pateicīgiem šiem cilvēkiem par to, ka viņi, riskējot ar savu veselību un dzīvību, izglāba pasauli no briesmīgas katastrofas. Valstij ir jānodrošina šiem cilvēkiem pabalstu izmaksa, kas ļautu apmaksāt ārstēšanu un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Pēc Vitālija Orlova teiktā, situācija ar pabalstu Černobiļas upuriem ir tāda pati kā ar visiem citiem sociāliem pabalstiem valstī. Skaitļi tiek ņemti no griestiem, nav metodoloģijas, lai noteiktu, kāpēc pabalsta apmērs ir tieši tāds, un kādus izdevumus vajadzētu nosegt šim pabalstam.

Atgādinām, ka šī gada 25. jūnijā Satversmes tiesa atzina garantētā minimālā ienākuma apmēru par neatbilstošu Satversmei, bet šī gada 9. jūlijā – pabalstu apmēru pensionāriem un invalīdiem.

Foto: Saeimas kanceleja