Piektdien, 21. februārī, norisinājās Eiropas Padomes Venēcijas komisijas delegācijas vizīte Latvijā, lai sagatavotu atzinumu par izglītības reformu, no mazākumtautību tiesību aizsardzības viedokļa. Delegācijai notika vairākas tikšanās Latvijas Republikas Saeimā, tostarp ar «Saskaņas» parlamentāro frakciju.

Venēcijas komisija (komisija “Demokrātiju caur tiesībām”) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu Eiropas Padomes dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā.

“Jāatgādina, ka «Saskaņas» deputāti vēl Izglītības likuma grozījumu apspriešanas laikā ierosināja lūgt Venēcijas komisijas atzinumu par šiem grozījumiem, taču Saeimas vairākums šo priekšlikumu noraidīja, cenšoties izvairīties no starptautiskās ekspertīzes. Tā vietā valdošā koalīcija maldina sabiedrību, slēpjot vairāku starptautisku institūciju kritiskos atzinumus par minoritāšu izglītības tiesību straujo sašaurināšanu,” skaidro Saeimas “Saskaņas” frakcijas deputāts Boriss Cilevičs.

2019. gada decembrī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Vienlīdzības un pretdiskriminācijas komiteja izskatīja ziņojumu par lingvistiskās, kultūras un etniskās daudzveidības saglabāšanu Eiropā. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par efektīvas un pieprasītas bilingvālās izglītības sistēmas Latvijā faktisku likvidāciju. Komiteja nolēma lūgt Venēcijas komisiju izvērtēt situācijas atbilstību cilvēktiesību normām un demokrātijas standartiem.

Tikšanās ar Venēcijas komisijas delegāciju «Saskaņu» pārstāvēja Saeimas deputāti Evija Papule, Boriss Cilevičs, Igors Pimenovs un Edgars Kucins, kā arī juriste un Jūrmalas domes deputāte Elizabete Krivcova un Rīgas 40. vidusskolas Padomes vadītājs, Izglītības un zinātnes ministrijas Mazākumtautību konsultatīvās padomes loceklis Konstantīns Čekušins.

 

Pēc Borisa Cileviča teiktā, Venēcijas komisija publicēs atzinumu apmēram pēc trim mēnešiem. Rīgā Komisija tikai vāc informāciju, bet vēl nesniedz novērtējumu.

“Mēs no savas puses esam snieguši objektīvu situācijas analīzi, alternatīvu valdības viedoklim. Tie ir juridiskie argumenti, kas izklāstīti Satversmes tiesas sēdēs, informācija par sekmju dinamiku mazākumtautību skolās, skolu administrācijas, pedagogu, vecāku, nevalstisko organizāciju viedokļi, – uzsvēra Boriss Cilevičs.

«Saskaņa» vēlreiz uzsver, ka mazākumtautību tiesību aizsardzība saskaņā ar Latvijas starptautiskām saistībām un Eiropas standartiem, ir neatņemama pastāvošās starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības sistēmas sastāvdaļa un būtisks priekšnosacījums sabiedrības integrācijai, mieram un demokrātijas attīstībai Latvijā.