Savulaik likumdevējs atkāpās no Civillikumā nostiprinātā ēkas un zemes vienotības principa un pieļāva dalītā īpašuma institūta izveidi, kā rezultātā, patlaban no piespiedu nomas cieš ap 300 000 Latvijas iedzīvotāju.

Tieslietu ministrija 2019. gada martā apņēmās ieviest likumiskas zemes lietošanas tiesības, pārveidojot līdzšinējās piespiedu nomas attiecības par likumiskajām zemes lietošanas tiesībām, un paredzēt vienotu regulējumu visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem neatkarīgi no tā izveidošanās tiesiskā pamata.

Izstrādājot zemes piespiedu nomas reformu, ministrija atzīmēja, ka likumprojekta mērķis ir padarīt saistību izpildi dalītā īpašumā visām iesaistītajām personām vienkāršāku un ātrāku. Tieslietu ministrija apņēmās iesniegt likumprojektu 2019. gada septembrī, nosakot tā spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību ar 2020. gada 1. janvāri. Vienlaikus noraidot iespēju noteikt zemes piespiedu nomas maksas griestus likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

Līdz pat šim brīdim likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” nav iesniegts Saeimā un nav zināms, kad paredzēts nodot to skatīšanai Saeimas komisijām.

Frakcijas “SASKAŅA” deputāti ir iesnieguši deputātu jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam, pieprasot sniegt skaidrojumu, cik ilgā laika posmā un kādā termiņā tiek plānots virzīt likumprojektu uz Saeimu.  Ministrijas darba organizāciju nosaka ministrs, viņš ir ne vien politiska persona, bet galvenais sava resora priekšnieks un pārstāvis, augstākais valsts administrācijas ierēdnis, kas sava resora ietvaros rīkojas valsts vārdā, tādēļ atbildība par lēndabīgo likumprojektu izstrādi un tā sekām gulstas uz viņa pleciem.

“SASKAŅAS” deputāti norāda, ka gadījumā, ja ministrija nespēs pildīt solīto un valsts ierēdņu bezdarbības rezultātā radīs būtisku kaitējumu, pasliktinot piespiedu zemes nomas attiecību subjektu stāvokli, tieši tieslietu ministram Jānim Bordānam ir jāuzņemas atbildība par šīs pasīvās uzvedības sekām.

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcijas vārdā

  1. Saeimas deputāte

Regīna Ločmele-Luņova

Foto: Juris Vīgulis, Saeimas Kanceleja