Par politiskas vajāšanas nepieļaušanu pret A.Vladovu Atsaucoties uz Izglītības likuma 30.panta 4. daļu , Izglītības un zinātnes ministre A.Muižniece pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Rīgas domei izvērtēt Rīgas 80.vidusskolas direktores, Rīgas domes deputātes Annas Vladovas atbilstību amatam.

Attiecīgais likuma pants nosaka, ka par izglītības iestādes vadītāju tiesīga strādāt persona,  kura ir lojāla Latvijai un tās Satversmei.

Gribu uzsvērt – mūsu Satversme pirmām kārtām nosaka, ka Latvija ir demokrātiska valsts, kurā tiek garantētas pilsoniskās tiesības un uzskatu brīvība. Izglītības un zinātnes ministres izteikumos saskatu vēlmi  attiecībā pret A.Vladovu ierobežot šīs fundamentālās tiesības, pakārtojot tās saviem politiskajiem uzskatiem. Anna Vladova ar savu ilggadējo darbu izglītības sistēmā ikdienas apliecina augstu profesionalitāti. Viņa pašaizliedzīgi  un radoši pilda savus darba pienākumus, viņa ir mūsu valsts un savas dzimtās pilsētas patriote.

Vēršanās pret A.Vladovu, izsakot aizdomas par viņas “nelojalitāti” dziļi aizskar tūkstošiem skolas audzēkņu un viņu vecāku. A.Vladova ir politiski aktīva Latvijas Republikas pilsone, Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valdes locekle. Viņa savu politisko darbību vienmēr ir skaidri norobežojusi no profesionālā darba. Aicinu šādi rīkoties arī ministri un Rīgas domes vadību. Pretējā gadījumā mūsu valstī tiek radīti precedenti politisko konkurentu vajāšanai. Tas būtu liels apkaunojums demokrātiskai Latvijas valstij un tās Satversmei. SDP “Saskaņa” kategoriski iestājas  pret to.

Jānis Urbanovičs, SDP “Saskaņa” valdes priekšsēdētājs