“Saskaņas” deputāti uzskata, ka izglītības reformas rezultātā ieviestais tiesiskais regulējums ierobežo mazākumtautību valodu lietojumu mācību procesā, veicinot bērnu likumisko interešu neievērošanu.

Deputāti nemainīgi ir aizstāvējuši iedzīvotāju brīvo izvēli apgūt izglītību mazākumtautību valodās, vienlaikus nodrošinot attiecīgo mazākumtautību iespējas saglabāt savu identitāti izglītības procesā.

Ņemot vērā minēto, partijas “Saskaņa” Valde nolēma:

  1. Atbalstīt biedrību (tai skaitā “Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija“) un nevalstisko organizāciju, kuras specializējas mazākumtautību izglītības jautājumos, darbību.
  2. Uzdot “Saskaņa” SDP pašvaldību deputātiem līdz 2020. gada 31. janvārim apkopot informāciju par izglītības kvalitātes dinamiku pamatskolās, iesniedzot informācijas pieprasījumu savas pašvaldības Izglītības pārvaldei.
  3. Atbalstīt reliģisko organizāciju (vecticībnieku) iniciatīvas mazākumtautību valodu jautājumos.
  4. Uzdot 13.Saeimas deputātam Vjačeslavam Dombrovskim sniegt atbalstu vecāku iniciatīvām izglītības sistēmas deficītu kompensēšanai.
  5. Uzdot 13.Saeimas deputātam Vjačeslavam Dombrovskim atbalstīt iniciatīvas par izglītības kvalitātes nodrošināšanu visās skolās, kas realizē gan latviešu, gan mazākumtautību izglītības programmas.
  6. Uzdot “Saskaņa” Sociāldemokrātiskās partijas Valdes priekšsēdētājam Jānim Urbanovičam koordinēt darba organizāciju mazākumtautību skolu jautājumā.