Pirmsskolas izglītības sistēmai jāatbilst bērna vajadzībām un vecāku reālajam pieprasījumam pēc noteiktas izglītības programmas – gan grupas ar latviešu mācību valodu, gan mazākumtautību grupas. Pašvaldības, nevis Saeimas kompetencē ir izvērtēt pieprasījuma esamību un racionāli sadalīt pieejamos resursus.

«Saskaņa» norāda, ka Nacionālās apvienības priekšlikums īstenot katrā bērnudārzā izglītības programmu latviešu valodā, samazinās pirmsskolas izglītības pieejamību mazākumtautību valodās. Rezultātā tiks slēgtas esošās un jau nokomplektētās krievu grupas bērnudārzos. Tas ir pretrunā gan ar bērnu vecāku pieprasījumu pēc noteiktas izglītības programmas, gan ar zinātniskajiem pētījumiem izglītības jomā, kuri pierāda, ka dzimtās valodas izmantošana agrīnajā izglītības posmā ir vitāli nepieciešama, lai veicinātu bērna ātrāku attīstību.

Turklāt cēlais priekšlikuma mērķis – palielināt latviešu grupu skaitu bērnudārzos, draud pārvērsties par farsu. Atbalstot Nacionālas apvienības priekšlikumus, koalīcijas deputāti veicinās jaukto grupu izveidi bērnudārzos. Pārveidojot mazākumtautības grupas par latviešu grupām, netiks nodrošināta “dabiski latviska vide”, jo Latvija vēsturiski nekad nav bijusi homogēna sabiedrība, un arī šobrīd tā ir multikulturāla valsts.  Faktiski pastāvēs bilingvālās grupas, kurās, lai nodrošinātu labu izglītības līmeni visiem bērniem, būs nepieciešams ieguldīt papildu finansējumu, nodrošināt citu pedagogu sagataves pakāpi un atrisināt pedagogu trūkuma jautājumu.

«Saskaņas» frakcijas deputāts Igors Pimenovs ir iesniedzis grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas paredz iekļaut likumā normu, kas uzliek par pienākumu vietējai pašvaldībai nodrošināt pirmskolas izglītības programmu apguvi mazākumtautības valodā pirmsskolas izglītības iestādēs, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā, ja ir pietiekams pieprasījums.

Savukārt «Saskaņas» deputāts Edgars Kucins piedāvā paredzēt kārtību, kādā pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta, ievērojot to, lai pirmsskolas izglītības iestādes tiktu finansētas atbilstīgi pietiekamam vecāku pieprasījumam konkrētajā izglītības programmā.

«Saskaņas» frakcijas deputāti uzsver, ka pašvaldību kompetencē ir lemt par noteiktu izglītības programmu un pieņemt lēmumus par grupu izveidi bērnudārzos, jo tieši pašvaldības ir ciešāk saistītas ar iedzīvotāju problēmām.
«Saskaņa» atgādina, ka likums “Par pašvaldībām” 15. panta ceturtajā daļā nosaka pašvaldību autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)