Saeimas «Saskaņas» frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs vērsies ar vēstuli  pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, aicinot valdības vadītāju  ņemt vērā citu valstu pieņemtos efektīvos un ātros lēmumus iedzīvotāju labklājības saglabāšanā epidemioloģiskās situācijas laikā, tādejādi mazinot iedzīvotāju bailes par izdzīvošanu un pirmās nepieciešamības preču un pakalpojumu iegādi.

“Ministru kabineta pieņemtie noteikumi attiecībā uz dīkstāves pabalstiem ir uzskatāmi par vairāku pakāpju sarežģītu izvērtēšanas sistēmu, kas ir laikietilpīga un vēl vairāk pastiprina darba ņēmēja atkarību no darba devējam izvirzītajiem kritērijiem, jo noteikumos noteikti 15 kritēriji, kādos gadījumos VID nepiešķir dīkstāves pabalstu. Tas vēl vairāk pastiprina piespiedu dīkstāvē esošo darba ņēmēju spriedzi,” uzskata Saeimas «Saskaņas»  frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs.
“Lūdzam steidzamības kārtā sniegt finansiālu atbalstu piespiedu dīkstāvē esošo darba ņēmēju akūto vajadzību segšanai (pārtika, medikamenti, veselības aprūpe, higiēnas preces, dezinfekcijas līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi, komunālie maksājumi, atkritumu izvešana, sakari, transporta izdevumi u.c.), nekavējoties veicot iemaksas visu dīkstāvē esošo norēķinu kontos 700 eiro apmērā par kalendāro mēnesi sākot no 2020.gada 14.marta visā dīkstāves periodā, neņemot vērā iepriekšējo ienākumu līmeni un neņemot vērā darba devējam izvirzītos kritērijus, atvieglojot dīkstāves pabalstu saņemšanas iespējas darba ņēmējiem, ievērojot vienlīdzības principu,” teikts vēstulē valdības vadītājam.
Šāda pieeja attiecināma arī uz finansiālā atbalsta sniegšanu pašnodarbinātajām  personām un autoratlīdzību saņēmējiem.
“Augstākminētie sociālā atbalsta ierosinājumi dīkstāvē esošajiem darba ņēmējiem, pašnodarbinātajām personām un atlīdzību saņēmējiem balstīti uz citu Eiropas valstu pieredzi, kuri ir pierādījuši savu efektivitāti iedzīvotāju labā, un pierāda, ka ātra reakcija bez sarežģītām administratīvām procedūrām mazina iedzīvotāju spriedzi un vairo valstī noteikto ierobežojumu labprātīgu ievērošanu un pretimnākošu attieksmi,” norāda Jānis Urbanovičs.

31.03.2020COVID_Kariņam