Frakcija «Saskaņa» ir vērsusies pie Valsts prezidenta Egila Levita ar lūgumu neizsludināt Saeimas 30. janvārī apstiprinātos grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā (ETL), un nodot tos atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, lai likumā tiktu veiktas atbilstošas izmaiņas, kas nodrošinātu to mērķu sasniegšanu, kādēļ šis likums vispār tika radīts – apsolot visai Latvijas sabiedrībai beidzot sakārtot šo valsts atbalsta sistēmu un nodrošināt tai atbilstošu uzraudzību.

Šis likumprojekts uzsāka savu virzību Saeimā vēl 2018. gada rudenī. Diemžēl tā izskatīšanas laikā šis likumprojekts tika būtiski izmainīts – tieši EM virzīto priekšlikumu dēļ, kuri torpedē šajā likumprojektā paredzēto mērķi un šī mērķa kontekstā padara šo likumprojektu par gandrīz bezjēdzīgu.

Pēc būtības, šāds likumprojekts galīgajā redakcijā, nevis novērsīs OIK afēras tālāku īstenošanu (kāds sākotnēji bija šī likumprojekta mērķis, un visu Saeimā ievēlēto partiju dotie solījumi Latvijas sabiedrībai), bet gan dos iespēju radīt šai afērai jaunu piesegu, nu jau nostiprinot to ar likuma spēku. Tas radīs tālākas tiesiskas sekas un daudzu miljonu zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, kurus varēja novērst.

Lūgumā prezidentam ir konkrēti un argumentēti norādīti iemesli kādēļ un kādas tieši tiesību normas būtu pārvērtējamas, lai  novērstu šo situāciju.

Frakcijas «Saskaņa» deputāti uzskata, ka sen jau bija iespējams nodrošināt, lai šī atbalsta sistēma būtu taisnīga, samērīga un atbilstoša  visas sabiedrības, nevis tikai šauras personu grupas interesēm, kuras daudzos gadījumos, izmantojot esošo situāciju, ir guvušas un joprojām gūst labumu prettiesiskā veidā, un par šīs sistēmas uzraudzīšanu un izveidi atbildīgās institūcijas joprojām piesedz šos pretlikumīgos darījumus (neskatoties uz to, ka tas ir ticis pierādīts ar reāliem faktiem – vairākkārtēji), un pretēji publiski paustajiem apgalvojumiem, arī šie likuma grozījumi to nenodrošinās.

No valsts interešu viedokļa ir svarīgi, lai šī atbalsta shēma būtu atbilstoša ne tikai sabiedrības interesēm, bet arī atbilstu Eiropas Savienības tiesību normās un Eiropas Komisijas lēmumā (SA.43140 (2015/NN)) noteiktajam, jo pretējā gadījumā šāda atbalsta shēma var tikt atzīta par nelikumīgu un tas var radīt pamatotus nozīmīgus tiesvedību riskus valstij jau no atbalsta maksātāju  un Eiropas Savienības institūciju puses. Uz to šī likumprojekta izskatīšanas gaitā pamatoti norādīja arī FM pārstāvis.

Šie riski līdz šim ir tikuši noklusēti un nav tikuši pietiekoši novērtēti.

“Visai Latvijas sabiedrībai atliek vien cerēt, ka šajā situācijā Valsts prezidents rīkosies atbildīgi un kompetenti, nevis mēģinās pieņemt politiski angažētu lēmumu vadoties no varas koalīcijas interesēm, kura diemžēl ir nodevusi savu vēlētājiem doto solījumu attiecībā uz OIK un vēlas īstenot jaunu OIK afēras piesegu” – tā Saeimas deputāts Ivars Zariņš, kurš “Saskaņas” frakcijas vārdā ir iesniedzis šo lūgumu Valsts prezidentam