> Ogorodņika Katarina:
ЯНИС УРБАНОВИЧ: ЦЕНА УВАЖЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ – 109 ЕВРО?

Только что Центральное статистическое управление опубликовало новейшие данные — в июле годовая инфляция потребительских цен достигла 19,3%. Это означает, что люди должны тщательнее перебирать свою «потребительскую корзину», чтобы решить, от чего отказаться. От подходящих продуктов, лекарств, книг? От мечты о собственном жилье?

Единственной реакцией на эту ситуацию со стороны власти пока остается только «оптимистичное» заявление Министерства финансов — осенью будет еще хуже! Тогда без сомнения будет превзойдены рекорды кризиса 2008-2009 годов. Как мы помним, тогда кризис был преодолен таким образом: Латвия потеряла невозобновляемый ресурс — многие сотни тысяч уехали. Молодые люди, семьи с детьми, которые уже укоренились на чужой земле. Решил ли Кариньш идти по «карьерному» пути своего однопартийца Домбровскиса?

Правящая коалиция в полном спокойствии отклоняет предложения, которые хоть частично могли бы потушить этот пожар роста цен, например, снижение НДС на товары и услуги, которые самым непосредственным образом влияют на уровень жизни людей. О таких предложениях рассуждали даже представители коалиции, но глава правительства непоколебим. Он четко высказал свою «фишку» — чем выше цены, тем больше средств от НДС получает бюджет от каждого покупателя. Денежки поступают, и осенью, ближе к выборам, можно будет отметиться «благотворительными» мероприятиями.

Конечно, сегодня кризис переживает не только Латвия, вся Европа ищет пути его преодоления. Отличие состоит только в том, что в других местах кризис преодолевают, в первую очередь, стараясь решать проблемы людей, а у нашей правящей коалиции в центре находятся инстинкты самосохранения. И поэтому жителям по-прежнему приходится жить в растущем напряжении — кому, когда и в каком объеме правительство поможет пережить эту тяжелую зиму.

О себе правящие позаботились хорошо — в законодательство внесена формула, в соответствии с которой в следующем году зарплата высших должностных лиц увеличится на 30-40%, в свою очередь для тех, у кого основой выживания является установленный государством гарантированный минимальный доход (GMI), этот доход по-прежнему остается 109 евро…

Если те, в чьих руках находится власть в государстве, забыли о своем долге, то им об этом надо напомнить. «Согласие» подготовило иск в Конституционный суд, мы требуем признать нынешний уровень гарантированного минимального дохода незаконным. С таким доходом невозможно обеспечить достойную человека жизнь. Уважение к человеку – это причина существования демократического правового государства, по крайней мере, так говорят и пишут в своих решениях судьи Конституционного суда.

Один раз Конституционный суд уже указывал, что размер гарантированного минимального дохода (GMI) и способ, которым гарантированный минимальный доход определяется, не ответствуют Конституции Латвии. Но правительству хватило бесстыдства это проигнорировать. Придется напомнить еще раз. Поскольку Латвия должна стать государством, где уважение к человеку имеет смысл.

> Ogorodņika Katarina:
JĀNIS URBANOVIČS: PAR ĀRKĀRTAS SOCIĀLO SITUĀCIJU

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem, lielā mērā ir atkarīga mūsu valsts turpmākā attīstība.

Diemžēl vēl līdz šim laikam valdība nav nākusi klajā ar skaidru plānu, kā pārvarēt šo krīzi. Acīmredzama ir nevēlēšanās priekšvēlēšanu laikā priekšplānā izvirzīt šo “neizdevīgo” tēmu. Taču cilvēkos aug satraukums un bažas, saņemot jaunos rēķinus un redzot jaunos tarifu aprēķinus. Ir bezatbildīgi izvairīties no atklātas sarunas par grūtībām, kas rudenī sagaida mūsu valsts iedzīvotājus.

Pēdējais laiks plānot finanšu resursus, lai valsts varētu sniegt pietiekami apjomīgu palīdzību cilvēkiem. Latvijā nabadzības riskam vēl pirms dramatiskā cenu pieauguma bija pakļauti ceturtā daļa iedzīvotāju, bet augošā inflācija nabadzības robežās ir pietuvinājusi vēl ļoti lielu sabiedrības daļu. Valsts atbalstu nedrīkst plānot pēc principa – ka tikai palīdzību nesaņem kāds, kas vēl nav pavisam trūcīgs. Šādā krīzē valsts pienākums ir palīdzēt visiem.

Diemžēl līdzšinējās krīzes ir parādījušas, ka Latvijas valdība lēmumus pieņem novēloti, kad ūdens jau smeļas mutē. Un tad situācijas glābšanai tiek lietoti greizi lēmumi, kā tas bija, piemēram, ar nelikumīgu pensiju samazināšanu, lai glābtu valsts budžetu. Tas nedrīkst atkārtoties, tāpēc ir savlaicīgi ir jāpārskata valsts izdevumi un jāplāno, kur varam ekonomēt, lai atkal nekristu kārdinājumā aiztikt sociālo budžetu.

Priekšvēlēšanu situācija, protams, nav labvēlīgākais laiks, lai konkurējoši politiskie spēki atrastu kompromisus. Tomēr šis ir tas brīdis, kad politiķiem ir jānoliek malā savtīgas ambīcijas un jāspēj vienoties. Šīs vienošanās cena ir sociālā stabilitāte mūsu valstī.

Piedāvāju partijas “Saskaņa” priekšlikumus, kā šoziem pārvarēt energokrīzi un tās sekas.

Tūlīt pēc Saeimas vēlēšanām Latvijā ir jānosaka ĀRKĀRTAS SOCIĀLĀ SITUĀCIJA, KAS SPĒKĀ LĪDZ 01.06.2023. Valstij ir jānoliek malā visas citas prioritātes (izņemot ārējo un iekšējo drošību) un jākoncentrē resursi, lai nepieļautu sociālo katastrofu, kas var izraisīt dažādus satricinājumus, apdraudot mūsu valsts turpmāko attīstību.

Ārkārtas sociālās situācijas nodrošināšanas mehānisms

1. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu līdzekļu akumulēšanu papildus jau iepriekš valsts budžetā ieplānotajiem līdzekļiem ārkārtas situāciju pārvarēšanai jāizveido speciāls krīzes fonds, kur novirzīt visus papildu ienākumus no nodokļiem (pirmām kārtām PVN), kas pēdējā laikā pieauguši, ņemot vērā straujo cenu kāpumu energoresursiem un pārtikai. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu līdzekļu akumulēšanu.

2. Lai pārvarētu dziļo enerģētisko krīzi būs nepieciešami finanšu līdzekļi ne mazāk kā 1,7 – 2 miljardu eiro apmērā, kas veido apmēram 5 – 6% no Latvijas IKP. Tik milzīgu apjomu mēs nespēsim atrast tikai valsts budžetā, tāpēc liela daļa šo līdzekļu ir jāsaņem no Eiropas fondiem energokrīzes pārvarēšanai, gan kā neatdodama palīdzība, gan arī kā kredīti uz izdevīgiem nosacījumiem.

3. Enerģētiskās krīzes pārvarēšanā aktīvi ir jāiesaistās nozares lielajiem uzņēmumiem – gan valsts, gan pašvaldību. Lai nodrošinātu patērētājus ar siltumu un elektrību, šiem uzņēmumiem visa peļņa ir jānovirza izmaksu segšanai.

4. Ārkārtas situācijā savu sociālo solidaritāti ar visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāparāda arī valsts augstākajām amatpersonām, iesaldējot plānoto algu paaugstinājumu un citus ienākumus no valsts budžeta.

Ārkārtas sociālās situācijas ietvaros jāievieš šādus pasākumus:

1. Mājās ar centrālo apkuri (kur par energonesējiem izmanto dabasgāzi vai šķeldu) siltumenerģijas tarifs tiek iesaldēts līdz 01.06.2023. tarifu līmenī, kāds bija 01.04.2022.

Mājās ar individuālo siltumapgādi — līdz 01.06.2023. pabalstu izmaksa malkas, gāzes, šķeldas vai granulu, mazuta un citu energonesēju cenu pieauguma kompensēšanai salīdzinājumā ar cenu līmeni, kāds bija 1.04.2022.