Šodien Guntars Grīnvalds iesniedza LR Ģenerālprokuroram Jurim Stukānam iesniegumu ar lūgumu izvērtēt Rīgas domes amatpersonu – pagaidu administrācijas un izpilddirektora pienākumu izpildītāja rīcību organizējot un saskaņojot plaša mēroga publisku pasākumu Rīgā, Tērbatas ielā 2020.gada 17.jūlijā, neievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanā.