Šodien, 1. augustā, notika SDP “Saskaņa” pārstāvju u Latvijas valdības sociālo partneru (LDDK, LTRK, LBAS, LZA,LPS) tikšanās.Tika apspriestas valsts aktuālākās problēmas un to risinājumi – enerģētikas krīzes pārvarēšana, iedzīvotāju sociālās aizsardzības uzlabošana, tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas stiprināsana, pārvaldes sistēmas pilnveidošana u.c.

SDP “Saskaņa” parakstīja sadarbības partneru izstrādāto Vienošanās memorandu, par kopīgo pozīciju vairākos jautājumos: drošība, izglītība, ekonomika, demogrāfija, veselība, publiskā pārvalde.

“Mūsu viedokļi ar valsts sociālajiem partneriem saskanēja it visā, arī skatījumā uz to, kā būtu bijusi jārisina briestošā enerģētikas krīze, kuru izskatās, ka šī vara risina tik pat atbildīgi un kompetenti, kā to darīja ar Covid-19 ” norādīja premjera amata kandidāts Ivars Zariņš.

“”Saskaņai” ir jānokļūst ārpus sarkanajām līnijām, lai varam pierādīt sevi reālos darbos.Tikai kopā, bez etniskās sašķeltības, Latvijas sabiedrībai ir iespēja panākt atbildīgu varas rīcību un pārvarēt nopietnus izaicinājumus,” uzsvēra “Saskaņas” politiķi.