Šī gada 18.janvārī Saeimas deputāts Ivars Zariņš vērsās ģenerālprokuratūrā ar iesniegumu par atklātajiem faktiem saistībā ar individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumu no SIA “Titled” – par gandrīz miljons nederīgu respiratoru iepirkuma pamatotību un atbilstību valsts interesēm (skat. saiti uz iesniegumu ).

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde izvērtējot iesniegumā sniegto informāciju un četrus mēnešus veicot resorisko pārbaudi, ir pieņēmusi lēmumu ierosināt kriminālprocesu par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un SIA “TITLED” 09.04.2020. noslēgtiem darījumiem, par respiratoru iegādi, kas piegādāti neatbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem un izvirzītajām tehniskajām prasībām.

Laika periodā no 2020. gada maija līdz 2021. gada jūnijam, Saeimas deputāts Ivars Zariņš īstenojot parlamentārās uzraudzības tiesības, sagatavoja un lika izskatīt vairākus Deputātu pieprasījumus par šo iepirkumu atbildīgajiem ministriem un Ministru prezidentam saistībā ar gandrīz miljons nederīgu respiratoru iepirkumu no SIA “Titled”.

Īstenojot šo parlamentārās uzraudzības procesu, tika uzskatāmi pierādīts, ka atbildīgie par šo iepirkumu nav spējīgi pamatot, ka šis iepirkums ir ticis veikts atbilstīgi valsts un sabiedrības interesēm, uz to norāda vairāki būtiski šī iepirkuma aspekti, piemēram – iepirkuma apjoma pamatotība, piegādātāja izvēles pamatotība, darījuma nosacījumu pamatotība, piemērotās iepirkumu procedūras pamatotība, piegādātā respiratoru kvalitāte, uc.
Tāpēc 2021.gada 29. novembrī Saeimas deputāts Ivars Zariņš vērsās pie Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja Riharda Kozlovska ar iesniegumu, kurā norādīja uz būtiskiem šī darījuma aspektiem, kas rada pamatotas bažas, ka šis darījums nav ticis veikts atbilstīgi Latvijas sabiedrības interesēm, bet iespējams ir ticis veidots kā noziedzīga shēma, ar mērķi izkrāpt valsts līdzekļus organizētā grupā.

Lai kliedētu vai apstiprinātu augstākminētās bažas, Rihards Kozlovskis tika aicināts informēt par šo iesniegumu arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestu, un izmantojot Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) un tā sadarbības partneru iespējas, noskaidrotu vai šis acīmredzami aizdomīgais darījums nav ticis īstenots kā noziedzīgs nodarījums, uz ko norāda vairākas pazīmes. (skat. saiti uz iesniegumu)

Par cik no PIK vadītājs izvairījās sniegt atbildi uz šo iesniegumu un izmeklēt sniegtās ziņas, tad Saeimas deputāts Ivars Zariņš vērsās Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā un Finanšu izlūkošanas dienestā ar aicinājumu atbilstoši šo institūciju noteiktajai kompetencei veikt nepieciešamās procesuālās darbības attiecībā uz šajā iesniegumā (skat. saiti uz iesniegumu) norādītajiem faktiem , lai noskaidrotu, vai SIA “Titled” un atbildīgo amatpersonu rīcība šajā aizsarglīdzekļu iepirkumā un tā uzraudzībā, nesatur iespējamo noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes.

Savulaik, pēc analoģiskas shēmas Zariņš veica parlamentārās uzraudzības procedūras saistībā ar vakcīnu iepirkumu, un informēja par atklātajiem lietas apstākļiem PIK, arī aicinot ģenerālprokuratūrai iepazīties ar šiem atklātajiem lietas apstākļiem. Arī šajā lietā ir ierosināts kriminālprocess.

Iesniegums ir atrodams šeit: https://saskana.eu/2021-covid-titled-iesniegums-pik-2/