Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” norāda, ka valsts nav izstrādājusi mehānismu, kā uzraudzīt milzīgu līdzekļu izlietojumu, kas piešķirts valsts mēroga vakcinācijas projekta pret COVID-19 īstenošanai. Tas rada šo līdzekļu nelietderīgas izmantošanas riskus.

– Joprojām nav skaidrs, cik daudz līdzekļu tiks piešķirti vakcinācijai un kā tieši šie līdzekļi tiks sadalīti, – saka ārsts Igors Solomatins, Rīgas domes deputāts no “Saskaņas”: – Ievērojamu daļu no šiem līdzekļiem iztērēs tieši vakcīnu iegādei. Tomēr tās nav visas  vakcinācijas projekta izmaksas.

Līdzekļi tiks tērēti arī vakcinācijas procesa organizēšanai (vakcīnu uzglabāšana, īpaša aprīkojuma iegāde vakcīnu uzglabāšanai un pārvadāšanai – tie paši ledusskapji, loģistika), atalgojumam tiem, kas īstenos projektu – no vadītājiem līdz medmāsām, kas injicē vakcīnas un veic informācijas kampaņu. Mēs nezinām kopējo summu.

Igors Solomatins norāda, ka līdzekļu sadalījums vakcinācijas procesa organizēšanai ir pelēkā zona, sabiedrībai nav informācijas par to, kā faktiski tiks iztērēti milzīgi līdzekļi.

– Sabiedrība jau ir sašutusi par Veselības ministrijas pakļautībā izveidotā īpašā Vakcinācijas biroja darbinieku lielajām algām. Man ir sliktas ziņas – tā ir tikai aisberga virsotne, – norāda Igors Solomatins: – Tā kā valsts vakcinācijas projektam paredzēto līdzekļu izlietošana vispār netiek kontrolēta, pastāv izšķērdēšanas risks. Vienkāršākais piemērs: Veselības ministrija jau iepriekš ir organizējusi vakcināciju (pret gripu un encifalītu), tātad, pieredze ir. Bet vai šis īpašais vakcinācijas birojs nedublēs Veselības ministrijas esošo struktūru funkcijas? Ko mēs īsti zinām par vakcīnu uzglabāšanai un piegādei paredzētā specializētā aprīkojuma iepirkumu? Vai vakcinācijā iesaistītie veselības aprūpes speciālisti par šo darbu saņems piemaksas? Piemēram, ir acīmredzams, ka ģimenes ārstu darba apjoms palielināsies, ja viņi regulēs savu pacientu reģistrāciju vakcinācijai. Visbeidzot, neizsmeļama izdevumu pozīcija ir informatīva kampaņa, kas ietver reklāmas produktu ražošanu un izvietošanu.

Es nekādā veidā neapšaubu visu šo darbību nepieciešamību. Bet es vēlos uzzināt, cik daudz naudas plānots tērēt katrai pozīcijai, un es vēlos redzēt šo izdevumu pamatojumu. Tā ir normāla budžeta plānošana. Sabiedrībai, runājot par nācijas veselību, ir tiesības zināt, kā tiks organizēts vakcinācijas process un cik daudz naudas tiks tērēts ne tikai kopumā, bet arī konkrētiem uzdevumiem

Igors Solomatins uzskata, ka valsts vakcinācijas projekta kontrole jāuztic sabiedriskai padomei, kurā piedalītos arī paši ārsti. Šāda organizācija varētu strādāt Saeimas  sociālo un darba lietu komisijas pakļautībā.