36 Saeimas opozīcijas deputāti saskata virkni (Satversmes VIII nodaļā noteikto) pamattiesību pārkāpumu 2019. gada 14. novembrī steidzamības kārtībā pieņemtajos likumos, tādēļ lūdz Valsts prezidentu E.Levitu tos nodot otrreizējai caurlūkošanai.

Pamattiesības un pienākumi ir saistoši ne tikai izpildvarai un tiesu varai, bet arī pašam likumdevējam. Saeima drīkst pieņemt tikai konstitūcijai saturiski atbilstošus likumus.  Vairāki pieņemtie budžeta paketes likumi veidoti pretrunā ar Satversmes 1. pantā iestrādāto tiesiskās paļāvības un drošības principu, tādējādi tiek diskreditēta Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēma.

Saeimas 2019. gada 13. novembra ārkārtas sēdē pieņemtie likumi būtiski pasliktinās iedzīvotāju dzīves līmeni. Ir svarīgi nodrošināt dialogu ar sociālajiem partneriem, lai aizsargātu dažādu sociālo grupu intereses, īpaši pievēršot uzmanību sociāli mazāk aizsargātām personām.

Opozīcijas deputāti lūdz nodot otrreizējai caurlūkošanai grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, grozījumus Invaliditātes likumā, grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšsēdētāja biedrs

Valērijs Agešins frakcijas vārdā

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja