Nikita Nikiforovs : “Kā informēju un solīju iepriekš, pašvaldība izstrādā mehānismus kā palīdzēt ārkārtējās situācijas laikā sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem, un šodien domes ārkārtas sēdes laikā kopā ar kolēģiem pieņēmām lēmumu šajā laika posmā nodrošināt ne tikai maznodrošinātajās ģimenēs dzīvojošus bērnus ar siltajām pusdienām, bet arī nodrošināt daudzbērnu ģimenes ar pārtikas pakām 50 EUR vērtībā vienai ģimenei vienreiz 3 nedēļu periodā, kā arī nodrošināt ar 35 EUR vērtajām pārtikas pakām iedzīvotājus, kas saņem pašvaldības nodrošinātu aprūpes mājas pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem, kā arī iedzīvotājiem ar COVID-19 diagnozi vai infekcijas riska grupas iedzīvotājiem (ar ārsta atzinumu), kam nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei.

Pieteikumus pašvaldības atbalstam un papildu info https://ej.uz/et7p 

Esmu gandarīts, ka kolēģi vienbalsīgi ir atbalstījuši manu iniciatīvu, jo tik sarežģītā situācija ir nepieciešams meklēt jebkurus iespējamos mehānismus sociāli neaizsargāto iedzīvotāju palīdzībai.”