Kāpēc Latvijai ir vajadzīga “Saskaņa”?

 • Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas nākotne pieder visiem tās iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības un dzimtās valodas.
 • Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas veiksmīga attīstība ir atkarīga no saskaņas sabiedrībā.
 • Mēs aizstāvam visu cilvēku tiesības,  neatkarīgi no viņu tautības un saziņas valodas.
 • Mēs neļausim cilvēku piemiņai un viņu dzimtu vēsturei “pārbraukt ar traktoru”.

Kā atjaunot uzticēšanos valsts varai?

 • Lai novērstu stagnāciju Latvijas politikā, jāmaina vēlēšanu sistēma. Jāievieš mažoritāras parlamenta vēlēšanas – nevis pēc partiju sarakstiem, bet tiešā konkurencē.
 • Vēlētājiem jābūt tiesībām deputātu atsaukt.
 • Visas tautas vēlēts prezidents. Šis amats nedrīkst būt valdošās koalīcijas politiskā tirgus priekšmets.
 • Jāveicina pilsoņu līdzdalība savas pašvaldības pārvaldē, tāpēc arī pilsētu un novadu domju priekšsēdētāji jāievēlē tiešās vēlēšanās.
 • Latvijas nepilsoņiem jādod tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās.

Kā Latvijai pārdzīvot šo ziemu?

 • Valstij un pašvaldībām daļēji jākompensē iedzīvotājiem siltumenerģijas tarifu pieaugums.
 • Jāiesaldē sodu un kavējumu naudu piedziņa par komunālajiem un māju uzturēšanas pakalpojumiem.
 • Jānosaka elektroenerģijas tarifu griesti.
 • Uz noteiktu laiku jānosaka moratorijs soda sankcijām par hipotekārajām saistībām.
 • Jāsubsidē sabiedriskā transporta pakalpojumi, lai biļešu cenas varētu saglabāt pašreizējā līmenī.
 • Jāsamazina PVN pārtikai un degvielai.

Kā no nabadzības pasargāt pensionārus un maznodrošinātos?

 • 2022. gada decembrī izmaksāt visiem pensionāriem nevis vienu, bet divas pensijas kā kompensāciju par apkures, pārtikas un medikamentu sadārdzinājumu.
 • Atcelt nodokļus no  pensijām. Pensionāri visus nodokļus jau ir samaksājuši!
 • Pensiju indeksācija jāveic divas reizes gadā – 1.septembrī un 1.aprīlī, ņemot vērā konkrētu patēriņa cenu pieaugumu.
 • Sākot ar 2023.gada janvāri jāatjauno piemaksas pensijām par darba stāžu līdz 1996. gadam.
 • Jāpalielina un regulāri jāindeksē garantētais minimālo ienākumu līmenis, kam jābūt atkarīgam no patēriņa preču un pakalpojumu groza izmaksām.
 • Regulāri jāindeksē pabalsti nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, ievērojot inflācijas rādītājus.
 • Maznodrošinātajiem jāizmaksā 30 eiro katru mēnesi, lai kompensētu pārtikas un medikamentu cenu kāpumu.

Kā glābt Latvijas veselības aprūpes sistēmu?

 • Lai novērstu medicīnas personāla trūkumu tuvākajā nākotnē, jādubulto budžeta vietu skaits ārstniecības, māszinību, rehabilitācijas specialitāšu studijās.
 • Jāsamazina PVN medikamentiem, jāpaplašina kompensējamo zāļu pieejamība.
 • Mediķu atalgojumam jābūt konkurētspējīgam, citādi mūsu augstskolas gatavos kadrus nevis Latvijas, bet citu ES valstu veselības aprūpes sistēmai.

 Kā mūsu bērniem nodrošināt konkurētspējīgu izglītību?

 • Jāatjauno skolotāja profesijas prestižs un cieņa.
 • Jānodrošina iespēju bez maksas iegūt  pedagoģisko izglītību, arī pedagoģiskos kursus citu nozaru bakalauriem.
 • Jāsabalansē skolotāju darba slodze un jānodrošina pienācīgs atalgojums.
 • Reformas izglītības saturā  jāīsteno, vienlaikus risinot skolotāju trūkuma, mācību metodiku un mācību grāmatu nodrošinājuma problēmas.
 • Jānodrošina multilingvāla izglītība visos izglītības līmeņos, nosakot obligātu valsts eksāmenu kārtošanu latviešu valodā.