Jēkabpils pilsētas domes deputāti, uzsākot darbu pie 2020. gada pašvaldības budžeta, izvirzīja un apstiprināja sekojošas prioritātes:

  • Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
  • Sporta infrastruktūras attīstība;
  • Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana;
  • Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un  materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi;
  • Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde.

2020. gada budžeta sadaļā “Pašvaldību teritorija un mājokļu apsaimniekošana” tika iekļauts «Saskaņas» deputāta A.Gavrilova priekšlikums paredzēt 50 000 EUR finansējumu Krustpils parka unOtrā pasaules kara memoriāla labiekārtošanai.

Krustpils pilsētas parks ir viens no Jēkabpils pilsētas parkiem, iepretim Krustpils kultūras namam un blakus Otrā pasaules kara memoriālam. Parks ir veidots 20. gadsimta sākumā arhitekta Zeidaka vadībā. Kopš tā laika parkā ir atrodams rets, introducēts koks – Delakarlijas bērzs. 1976. gadā Jēkabpils Padomju armijas parkā (tagad Krustpils parks) tika atklāts Otrā pasaules kara Memoriāls. To veidojuši tēlnieki – Ļevs Bukovskis, arhitekts Gunārs Asars. Piemineklis tika veltīts Padomju Savienības varoņu piemiņai, kuri atbrīvojuši Jēkabpils rajonu no Vācijas karaspēka. 1977 gadā, netālu no Otrā pasaules kara Memoriāla tika pārveidots un atklāts  „Piemineklis – Lielgabals”-   tēlnieka Ļ. Bukovska un arhitekta G. Asara veikums.