2019. gada decembrī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas komiteja ar starptautisko ekspertu līdzdalību izskatīja ziņojumu par lingvistiskās, kultūras un etniskās daudzveidības saglabāšanu Eiropā. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par faktisku efektīvas un pieprasītas bilingvālās izglītības sistēmas (Latvijas mazākumtautību skolās)  likvidāciju. Komitejas lēmums – lūgt Venēcijas komisiju (Eiropas Padomes komisija “Demokrātiju caur tiesībām”) izvērtēt situācijas atbilstību cilvēktiesību normām un demokrātijas standartiem.

Komitejas locekļi un eksperti atzina, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vērojams straujš mazākumtautību tiesību aizsardzības regress, tiek pasliktināta minoritāšu grupu pozīcija kopumā.

– Diskusijas gaitā EPPA delegāti un eksperti izteica neizpratni un pat sašutumu sakarā ar Latvijas valdības īstenotajām un plānotajām “reformām” minoritāšu izglītības jomā, kas paredz radikālu minoritāšu valodu lietošanas iespēju sašaurināšanu gan publiskās, gan privātās skolās un augstskolās,- pastāstīja Latvijas delegācijas EPPA loceklis, Saeimas “Saskaņas” frakcijas deputāts  Boriss Cilevičs: – Mēs esam gandarīti par  šo EPPA komitejas lēmumu. Jāatgādina, ka  “Saskaņas” deputāti vēl Izglītības likuma grozījumu apspriešanas laikā ierosināja lūgt Venēcijas komisijas atzinumu par šiem grozījumiem, taču Saeimas vairākums šo priekšlikumu noraidīja, cenšoties izvairīties no starptautiskās ekspertīzes. Tā vietā valdošā koalīcija maldina sabiedrību, slēpjot vairāku starptautisko institūciju kritiskos atzinumus par minoritāšu izglītības tiesību straujo sašaurināšanu.

Venēcijas komisija ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā.

“Saskaņa” vēlreiz uzsver, ka mazākumtautību tiesību aizsardzība saskaņā ar Latvijas starptautiskām saistībām un Eiropas standartiem, ir neatņemama pastāvošās starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības sistēmas sastāvdaļa un būtisks priekšnosacījums sabiedrības integrācijai, mieram un demokrātijas attīstībai Latvijā.