“Lai gan  likumprojektā, kurš paredz reorganizēt Ventspils ostas pārvaldības modeli, tiek paredzēts, ka osta ir neprivatizējama valsts kapitālsabiedrība, šāds termins nekur likumā nav definēts, un tam, atkarībā no politiskās situācijas, var piemērot ļoti plašu tvērumu, un to var vienkārši apiet, vai vienkārši izslēgt no likuma “bezkompromisa tiesiskuma” kārtībā.
Tādējādi esošais formulējums var būt tikai kā piesegs, lai ērtāk sagatavotu Latvijas ostas privatizācijai, atrunājoties sabiedrībai, ka veicamās darbības jau netiek veiktas kāda privātā investora interesēs, jo redziet – šī kapitālsabiedrība jau nemaz nav privatizējama,” secina deputāts Ivars Zariņš
Tāpēc deputāts Ivars Zariņš ir sagatavojis priekšlikumu šajā likumprojektā skaidri nodefinēt, ko nozīmē neprivatizējama valsts kapitālsabiedrība “Ventas osta”, paredzot – visas valsts akciju sabiedrības “Ventas osta” akcijas ir valsts īpašums, un tās nav privatizējamas vai atsavināmas. Ja valsts akciju sabiedrība “Ventas osta” tiek reorganizēta, jaunizveidotais tiesību subjekts ir valsts akciju sabiedrības “Ventas osta” tiesību un saistību pārņēmēja un uz to attiecināmi šajā daļā minētie nosacījumi.

Foto: Ieva Ābele, Saeima