Šodien, 9.janvāra Saeimas plenārsēdē tiks skatīts Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam “Par valdības nespēju pamatot sava lēmuma tiesiskumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājuma nenodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai.”

Šis pieprasījums tika iesniegts vēl pagājuša gada 3.oktobrī. Pēc tam, kad ne K.Kariņš, ne arī neviens no viņa valdības ministriem tā arī nespēja sniegt tiesisku pamatojumu par valdības lēmumu nepiešķirt mediķu atalgojumam paredzēto finansējuma pieaugumu 2020.gada budžetā.
K.Kariņš ilgstoši centās izvairīties sniegt Saeimai atbildes arī uz šo pieprasījumu, pārkāpjot Saeimas Kārtības rullī un Satversmē noteikto kārtību, pat maldinot Saeimu par savu darba kārtību, lai tikai nevajadzētu ierasties uz Saeimas Pieprasījumu komisiju.

Un tikai pēc tam, kad reaģējot uz šādu K.Kariņa rīcību vienas dienas laikā tika savākti nepieciešamie deputātu paraksti Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidei, lai izmeklētu šādu K.Kariņa rīcību un viņa valdības lēmuma pamatotību, tika panākta K.Kariņa dalība Saeimas Pieprasījuma komisijas sēdē, uz kuru K.Karinš ieradās kopā ar Veselības ministri Ilzi Viņķeli un Finanšu ministri Jāni Reiru.

Tomēr arī visi kopā tie nespēja sniegt valdības lēmuma tiesisko pamatojumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājuma nenodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai. Tika mēģināts apgalvot, ka valdība ir atsevišķs konstitucionālo tiesību subjekts, kurš Saeimas lēmumus var nepildīt, taču nespēja pamatot, kas dod tiesības šādam subjektam tiesiskā valstī neievērot Saeimas noteikto un likumā nostiprināto. Tāpēc, nespējot sniegt savas rīcības tiesisko pamatojumu, atbildētāji palika pie viedokļa, ka valdība nekādas likuma prasības nav pārkāpusi, un nekāds tiesiskais pamatojums tās rīcībai nav vajadzīgs.

Pēc šī pieprasījuma izskatīšanas komisijā, sabiedriskajā telpā tika izplatīts viedoklis, ka Saeima esot pieņēmusi nepārdomātu un neizpildāmu lēmumu attiecībā uz mediķu atalgojumu.
Lai pamatotu šādu apgalvojumu, tika iesniegti Deputātu jautājumi K.Kariņam un Finanšu ministram Reiram.  Finanšu ministrijas sniegtā informācija, un aprēķini uzskatāmi apliecina pretējo – šis Saeimas lēmums bija izpildāms sastādot 2020.  gada budžetu.
Šodien Saeimas plenārsēdē tiks debatēts par šo deputātu pieprasījumu un uzskatāmi ar faktiem tiks pierādīts, ka šis Saeimas lēmums par paredzēto  mediķu atalgojuma pieaugumu 2020.gadā bija izpildāms, un valdībai nebija nekāda tiesiskā pamatojuma nepildīt šo likumā noteikto Saeimas lēmumu.

Foto: Saeimas Kanceleja