Izanalizējot publiski pieejamo informāciju un Aizsardzības ministrijas sniegtās atbildes uz iepriekš iesniegto pieprasījumu par gandrīz miljons nederīgu respiratoru iepirkumu  no SIA “Titled”, ‘Saskaņas” deputāti ir iesnieguši jaunu pieprasījumu ministru prezidentam Krišjānim Kariņam Par izvairīšanos un nespēju pamatot SIA TITLED respiratoru iepirkuma īstenošanas atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm un tā pamatotību.” Nr.57/P13

2020.gada 5. novembrī tika iesniegts Saeimas deputātu pieprasījums Nr.39/P13 “Par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no SIA “TITLED”, par attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanu, par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā”

Lai gan šis pieprasījums Saeimā tika skatīts vairākas nedēļas, sasaucot tam atkārtotas Pieprasījuma komisijas sēdes, lai dotu iespēju Krišjāņa Kariņa nozīmētajiem atbildētājiem iesniegt pieprasīto informāciju, kas pamatotu to paustos apgalvojumus un noskaidrotu lietas patiesos apstākļus, atbildētāji tā arī nebija spējīgi vai izvairījās šo informāciju iesniegt par vairākiem būtiskiem iepirkuma aspektiem.

Tādējādi sabiedrībai joprojām nav bijis iespējams pārliecināties – ne par piegādātāja izvēles pamatotību, ne par izvēlētajiem piegādes apjomiem (un citiem nosacījumiem), ne arī par iepirkuma cenas pamatotību, kā arī par izvēlētās iepirkuma procedūras nepieciešamību.

Augstākminētā pieprasījuma izskatīšanas process un plašsaziņas līdzekļos nonākusī informācija rada pamatotas bažas, ka šis iepirkums nav ticis veikts rūpējoties par sabiedrības interesēm, bet gan izmantojot radušos situāciju un manipulējot ar lietas apstākļiem, panākt izdevīgu darījumu šaurai cilvēku grupai, izmantojot valdības bezatbildību un nekompetenci.

Lai kliedētu augstāk paustās bažas, Krišjānim Kariņam ir pieprasīts sniegt pamatojumu ne tikai par šī iepirkuma aspektiem, bet arī to, kāda atbildība ir piemērota SIA “Titled” par neatbilstošas kvalitātes respiratoru piegādi, vai un cik lielā apmērā valsts  ir atguvusi tai radītos zaudējumus šādas komersanta rīcības rezultātā, u.c. – uz šiem jautājumiem atbildētāji nespēja sniegt skaidras atbildes iepriekš.

Piemēram, Aizsardzības ministrija tā arī nav spējusi paskaidrot, kādēļ bija nepieciešams iepirkt gandrīz miljons respiratoru, ja pēc vairāk kā pusgada gandrīz puse no tiem joprojām nebija izlietoti, kādēļ bija jāizvēlas iepirkt respiratorus tieši no šīs reklāmas aģentūras SIA “Titled”, ja bija citi, acīmredzami izdevīgāki piedāvājumi, kā tie tika izvērtēti, kāda informācija tika sniegta valdībai, lai panāktu no tās vajadzīgo lēmumu iepirkt šos respiratorus pēc “vienkāršotas procedūras”, un kā tiks atgūti valstij radītie zaudējumi?

Šāda rīcība turpinot mēģināt slēpt šī darījuma patiesos apstākļus, tiks vērtēta kā apzināta rīcība slēpt iespējamo noziegumu, kura īstenošanā, iespējams, ir piedalījušies arī Kariņa valdības locekļi,  tādēļ tas ir paša Krišjāņa Kariņa interesēs nodrošināt pieprasītās informācijas iesniegšanu šīs pieprasījuma procedūras ietvaros, lai šo bažu kliedēšanai nebūtu jāīsteno citas izmeklēšanas procedūras – tā iepirkuma izmeklēšanas iniciators, Saeimas deputāts Ivars Zariņš.

Pieprasījums ir atrodams šeit: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/2B3B773D065BE5FCC22586A0003245FA?OpenDocument

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija