Saeimas deputāts Ivars Zariņš saistībā ar individuālo aizsarglīdzekļu piegādi no SIA “Titled” – par gandrīz miljons nederīgu respiratoru iepirkuma pamatotību un atbilstību valsts interesēm, īstenoja vairākas parlamentārās pieprasījuma procedūras attiecībā uz par šo iepirkumu atbildīgajiem ministriem un Ministru prezidentam. (skat. saiti uz iesniegumu).

Kā par to var uzskatāmi pārliecināties no Saeimai iesniegtajiem dokumentiem un sēdēs sniegtās informācijas (sēžu ierakstiem) – atbildētāji nebija spējīgi sniegt atbildes pēc būtības gandrīz ne uz vienu no jautājumiem, par būtiskiem šī iepirkuma aspektiem – ne par iepirkuma apjoma pamatotību, ne par piegādātāja izvēles pamatotību, ne par darījuma nosacījumu pamatotību, ne par iepirkumam piemērotās iepirkumu procedūras pamatotību.

Tāpēc 2021.gada 29. novembrī Saeimas deputāts Ivars Zariņš vērsās pie Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja Riharda Kozlovska ar iesniegumu, kurā norādīja uz būtiskiem šī darījuma aspektiem, kas rada pamatotas bažas, ka šis darījums nav ticis veikts atbilstīgi Latvijas sabiedrības interesēm, bet iespējams ir ticis veidots kā noziedzīga shēma, ar mērķi izkrāpt valsts līdzekļus organizētā grupā.

Iesniegumā tika norādīti konkrēti jautājumi (skat. saiti uz iesniegumu), kas dotu iespēju noskaidrot šos lietas patiesos apstākļus. Pēc būtības pasakot priekšā, kas būtu jādara PIK, ja tās darbs tik tiešām tiktu vadīts tā, lai izpildītu Saeimas doto uzdevumu.

Lai kliedētu vai apstiprinātu augstākminētās bažas, Rihards Kozlovskis tika aicināts informēt par šo iesniegumu arī LR Ģenerālprokuratūru un Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestu, un izmantojot Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) un tā sadarbības partneru iespējas, noskaidrotu vai šis acīmredzami aizdomīgais darījums nav ticis īstenots kā noziedzīgs nodarījums, uz ko norāda vairākas pazīmes. (skat. saiti uz iesniegumu) Par cik no PIK vadītāja joprojām nav saņemta nekāda atbilde uz uzdotajiem jautājumiem, un nav zināms vai viņš nav izvairījies informēt augstāk minētās institūcijas par šiem atklātajiem lietas apstākļiem, tad Saeimas deputāts Ivars Zariņš ir vērsies LR Ģenerālprokuratūrā un Finanšu izlūkošanas dienestā ar aicinājumu atbilstoši šo institūciju noteiktajai kompetencei veikt nepieciešamās procesuālās darbības attiecībā uz šajā iesniegumā (skat. saiti uz iesniegumu) norādītajiem faktiem , lai noskaidrotu, vai SIA “TITLED” un atbildīgo amatpersonu rīcība šajā aizsarglīdzekļu iepirkumā un tā uzraudzībā, nesatur iespējamo noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes.

Savulaik, pēc analoģiskas shēmas Zariņš veica parlamentārās uzraudzības procedūras saistībā ar vakcīnu iepirkumu, un informēja par atklātajiem lietas apstākļiem PIK, arī aicinot ģenerālprokuratūrai iepazīties ar šiem atklātajiem lietas apstākļiem. Tagad Ģenerālprokuratūra ir paziņojusi, ka vakcīnu iepirkuma lietā drīz tiks izvirzītas apsūdzības. Iesniegums ir atrodams šeit:

https://saskana.eu/2021-covid-titled-iesniegums-pik-2/