Saeima ceturtdien, 16. aprīlī, ārkārtas sēdē apstiprināja valdības pieņemtos lēmumus saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

“Gribu izteikt pateicību visiem dienestiem, kas šajā situācijā strādā, īpaši šobrīd uzsverot arī sociālo dienestu darbiniekus un arī sociālo pedagogu darbu. Viņu loma šobrīd ir nenovērtējama un ļoti nozīmīga,” sacīja Saeimas «Saskaņa» frakcijas deputāte Evija Papule. “Es aicinātu valdību papildināt vai grozīt valdības rīkojumu, mainot  normu, kas attiecas uz brīvpusdienām 1.–4. klasei, piešķirot tiesības valsts budžetu izmantot visiem bērniem, kas mācās 1.–4. klasē, nevis tikai maznodrošinātajiem, trūcīgajiem un daudzbērnu ģimenēm.,” stāsta Evija Papule.

Nav pieņemami, ka šajā situācijā, kad, piemēram, ģimenē ir divi bērni un vecāki strādā attālināti, viņiem nav iespēju šobrīd saņemt valsts “normālā situācijā” noteiktās brīvpusdienas saviem bērniem tikai tāpēc, ka viņi neatbilst statusam. Otrkārt, finansējums, kas ir 0,71 cents, šiem bērniem visiem 1.–4. klasei pienākas. Ir jānovērš pretruna valdības rīkojumā un Izglītības un zinātnes ministrijas vēstulē, kas zināmā mērā aizliedz izmantot arī brīvas formas, kādā veidā pašvaldība nodrošina šīs brīvpusdienas.

Ministru kabinets 2020. gada 9.aprīļa rīkojumā noteica, ka pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem par laika posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).