26. februārī Satversmes tiesa sāks skatīt, vai grozījumi likumdošanā, kas paredz skolās, kas īsteno bilingvālās programmas, ieviest mācības tikai latviešu valodā, atbilst Satversmei.

Saeimas deputāti no “Saskaņas” apstrīd, vai grozījumi likumos par izglītību, kas vidusskolā atceļ bilingvālo izglītību un krasi samazina mazākumtautību valodu lietojumu pamatskolā, atbilst Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām. Iesniedzēji uzskata, ka minētie grozījumi izglītības likumdošanā ir pretrunā ar Satversmes 1., 91., 112. un 114. pantu.

“Labi, ka prasību skatīs atklātā sēdē. Mūsu argumenti balstās rūpīgā juridiskā analīzē, paļaujamies uz objektīvu un nosvērtu lietas izskatīšanu,” pirms sēdes komentē viens no prasības autoriem, Saeimas deputāts no “Saskaņas” Boriss Cilevičs. “Mēs uzskatām, ka demokrātiskā sabiedrībā lēmumi jāpieņem ņemot vērā to cilvēku intereses un viedokļus, kurus šie lēmumi tiešā veidā skar. Tiesības uz izglītību jānodrošina katram bērnam, neatkarīgi no izcelsmes un dzimtās valodas. Un izglītības kvalitāte nedrīkst tikt pazemināta reformu gaitā. Jebkuriem ierobežojumiem jāievēro samērīguma princips. Jebkuru reformu gaitā ir jānodrošina arī mazākumtautību pārstāvju tiesības – atbilstoši Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām. Visiem šiem nosacījumiem pieņemtie grozījumi neatbilst.”

“Tajā veidā, kā tiek ieviesta reforma, tā, pirmkārt, nav vajadzīga, otrkārt, nav īstenojama. Nav vajadzīga, jo, manuprāt, izvēlētās metodes neatbilst pieteiktajam mērķim – paaugstināt bērnu valsts valodas prasmes. Mazākumtautību skolu absolventi jau tā pārvalda valodu, kārto eksāmenus valsts valodā un tālāk studē augstskolās latviski. Kāpēc reforma nav īstenojama? Tāpēc, ka skolas nav gatavas kardinālām pārmaiņām, kas tiek ieviestas vienlaicīgi ar desmitiem citu reformu, kas satricina visu vispārējās izglītības sistēmu valstī. Reformas ieviešana neizbēgami pazeminās izglītības kvalitāti. To mēs arī centīsimies pierādīt Satversmes tiesā,” paziņoja Konstantīns Čekušins, Mazākumtautību skolu vecāku foruma priekšsēdētājs, “Saskaņas” darba grupas prasības iesniegšanai Satversmes tiesā loceklis.