Kopējā atbalsta summa no Jūrmalas pašvaldības 2020. gadā pārsniegs 9,3 mlj. Eiro, uzsvēra Jūrmalas vicemers Ņikita Ņikiforovs, . Donorpašvaldības iemaksās izlīdzināšanas fondā 96,4 mlj eiro, vēl 183,8 mlj eiro tiks iemaksāti no valsts budžeta, līdz ar Rīgu un Jūrmalu, fondā iemaksās naudu vairāki novadi (t.sk. Mārupes, Stopiņu, Ādažu, Ikšķiles u.c.).

Savukārt, tādām pilsētām kā Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Ventspils, Valmiera un vēl vairākiem Latvijas novadiem tiks izmaksātas dotācijas no šī fonda. Iemaksu un dotācijas apjoms tiek rēķināts, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

Šķiet absurdi un neloģiski, ka arī pēc novadu reformas, kuras gaitā 119 pašvaldību vietā paliks 34 novadi un piecas republikas pilsētas, un tiek plānots izveidot, citējot Finanšu Ministriju, ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām’ izlīdzināšanas fonds joprojām netiks likvidēts. Jūrmalai tā ir liela nauda, un mums noteikti ir vairākas jomas, kurās šo naudu var ieguldīt, prioritāri – pilsētas attīstībā un labiekārtošanā.

Foto: Deutsche Bundesbank